Nieuws

Van de voorzitter... - februari 2019

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de eerste editie.

Lees verder

Vervolgsessie werkgroep houtrook

Vorig jaar hebben we in de werkgroep-bijeenkomst de effecten van stoken geïnventariseerd, bekeken vanuit verschillende invalshoeken zoals onder andere milieu gezondheid, gedrag, etc. Graag nodigen we je uit voor een (vervolg-)sessie van de werkgroep over houtrook. Deze vindt plaats op dinsdag 19 februari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: in het eet/werkcafé in het tijdelijke gemeentehuis, Stationsplein 50.

Lees verder

Samenwerken met en in Apeldoorn

In 2016 heeft het college de koersnotitie Gebiedsgericht werken vastgesteld. Deze koersnotitie geeft een nieuwe koers aan met betrekking tot het gebiedsgericht werken zoals we dat al langer kennen in Apeldoorn. De gemeenteraad heeft de koersnotitie niet in behandeling genomen, maar zelf een werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen. In 2016 is de werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen.

Lees verder

ICONISCHE McDonald's Mast

Tijdens de politieke markt van donderdag 13 december stonden belangrijke onderwerpen zoals de woonagenda en burgerparticipatie op de agenda.

Daarnaast was ook het Beeldkwaliteitsplan en Bestemmingsplan Carpool Apeldoorn-Beekbergen A1 aan de orde. GroenLinks is vanzelfsprekend voor autodelen en carpoolen. En voor hoge masten als er wieken aan zitten.

Lees verder