Afdeling

GroenLinks Apeldoorn komt graag met je in contact: over zaken die je bezig houden, om je vragen te beantwoorden, om te vertellen waar we voor staan, of……vul zelf maar in!
Contact leggen kun je doen met het bestuur, voor als je bijvoorbeeld betrokken wilt worden bij onze activiteiten, of met de fractie voor als je vragen hebt over de GroenLinkse kijk op de Apeldoornse politiek.

Het bestuur - de representatie van de leden - is bereikbaar op de volgende manieren:

  • per mail: bestuur@groenlinksapeldoorn.nl
  • telefonisch: via de voorzitter van het bestuur
  • kom langs: De Algemene LedenVergadering (ALV) is de eenvoudigste manier om je mede-GroenLinks Apeldoorn-leden te ontmoeten. De ALV wordt twee keer per jaar gehouden, en wordt aangekondigd via nieuwsbrief (per e-mail) en via de website. Het bestuur vergadert ongeveer een keer per maand en neemt graag de tijd voor belangstellenden die meer van GroenLinks Apeldoorn willen weten.
  • doe mee: Doe mee aan onze activiteiten - ofwel campagne, ofwel landelijke meet-ups, ofwel lokale acties. Deze evenementen worden via de website en via facebook en/of nieuwsbrief meegedeeld. Iedereen is van harte welkom!

De fractie - de politieke kracht in de gemeenteraad - is als volgt bereikbaar:

  • per mail: groenlinks@apeldoorn.nl
  • per telefoon: 055-5801114 of via een van de fractieleden
  • per post: GroenLinks, Postbus 9033, 7300 ES Apeldoorn
  • kom langs: Ons fractiekantoor bevindt zich in het Oude Raadhuis, Raadhuisplein 8. De ingang is aan de Marktpleinzijde. Bel van te voren of we er zijn! Wij zijn meestal op maandagochtend, woensdagochtend en donderdagochtend van 9.00 tot 12.00 uur aanwezig. Daarnaast kun je ons iedere donderdagavond vinden op de politieke markt, die vanaf 19.00 uur gehouden wordt in het Stadhuis. Via deze link kun je kijken wat er op de politieke agenda staat.
  • Elk fractielid is toegewezen aan meerdere dorps- en wijkraden.

Wil je de activiteiten van GroenLinks Apeldoorn financieel ondersteunen?

Triodos bankrekening NL 61TRIO0786820357 ten name van GroenLinks Apeldoorn. Elke gift is van harte welkom!