Tien Punten Plan GroenLinks Apeldoorn

Het onderstaande verkiezingsprogramma is ook te lezen als pdf document. Klik dan op deze link.

We gaan voor duurzame vernieuwing: Gewoon is niet goed genoeg. Onze gemeente is prachtig en het is fijn wonen in Apeldoorn. Helaas geldt dat laatste niet voor alle inwoners. Ook in Apeldoorn hebben inwoners te maken met discriminatie en uitsluiting en heeft de Corona-crisis de inkomensongelijkheid alleen maar vergroot. Daarbij staan we voor een grote maatschappelijke opgave om – ook lokaal – bij te dragen aan het terugdringen van klimaatverandering.

LIEVER GROENLINKS

In dit verkiezingsprogramma lees je onze ambities voor de komende jaren en hoe wij aankijken tegen onze gemeente. Hierbij bieden we inzicht in hoe wij de grote uitdagingen van deze tijd hier in Apeldoorn aan willen pakken. Het verkiezingsprogramma geeft aan wat je van ons kan verwachten, waar we voor gaan en waar we voor staan.

GroenLinks Apeldoorn denkt na over de langere termijn. Besluiten die nu in de gemeenteraad genomen worden hebben namelijk grote gevolgen voor jouw toekomst.

Wij gaan voor een gemeente waar je je thuis voelt en het prettig wonen is. Een duurzame en klimaatbestendige gemeente. En een gemeente met een stevig sociaal fundament.

Je leest het in de 10 punten voor Apeldoorn: ‘Gewoon is niet goed genoeg’.

Ons programma sluit aan op de landelijke en provinciale ambities van GroenLinks.

Daarbij nemen we je in dit programma ook mee met een aantal zaken die we in de afgelopen periode gerealiseerd hebben en waarom het ook zo nodig is dat we hiermee door kunnen gaan.

Zo heeft onze raadsfractie van zich laten horen rond het vuurwerkverbod, het terugdringen van megastallen en grootschalige landbouw, de aanpak van houtrook en de vele initiatieven rond Zero Waste (geen afval).

Wij zijn er trots op dat onze groene ambities na onze inspanningen door vrijwel de gehele gemeenteraad zijn omarmd. Hierdoor  heeft de gemeente grote stappen kunnen zetten op het gebied van vergroening en verduurzaming.  

Ook zat onze partij in het college van B&W en heeft met wethouder Detlev Cziesso Apeldoorn weer een gezonde financiële basis gegeven.

Betaalbare woningen Afspelen op YouTube

Doorgaan is daarom nodig!

Wij kijken terug op een raadsperiode waarin onze GroenLinks verkiezingsbeloften ook daadwerkelijk gerealiseerd zijn. Maar zoals al aangegeven: ‘Gewoon is niet goed genoeg’. We zien kansen en uitdagingen voor Apeldoorn met daarbij vraagstukken die niet in één raadsperiode opgelost konden worden. Denk hierbij aan de aanpak van vuurwerk, het organiseren van passende en soms specialistische zorg, het tegengaan van discriminatie en racisme en het realiseren van een duurzame en groene gemeente die klaar is voor de toekomst.

Daarom willen wij door! Hier hebben wij jouw steun voor nodig. Apeldoorn is uniek en dat ben jij ook. Dat verdient een sociale, groene en inclusieve aanpak. Dat gaan wij samen voor elkaar krijgen.

Onze 10 punten voor Apeldoorn

via Pixabay building-g173ef9567_1920

1. Betaalbare woningen

Om je thuis te voelen moet je wel een huis hebben. Voor veel mensen is dat op dit moment in Apeldoorn niet goed haalbaar. Er is sprake van woningnood en dat...

Lees meer
via Pixabay marguerite-gb9fb3fb5d_1920

2. Iedereen doet en telt mee

De kans bestaat dat je, ook in Apeldoorn, te maken hebt met discriminatie of uitsluiting op basis van bijvoorbeeld huidskleur, seksuele voorkeur of sociale...

Lees meer
 van S. Hermann & F. Richter via Pixabay heart-3042975_1920

3. Apeldoorn heeft een stevig sociaal fundament

Als burger kan je te maken krijgen met hoge drempels en ingewikkelde regels om hulp te kunnen krijgen. Of het nu gaat om (tijdelijk) extra inkomsten of...

Lees meer
website RES, zonnepanelen-2

4. Schone energie van dichtbij

De klimaatcrisis is nu. Ook jij ziet en merkt daarvan de gevolgen. GroenLinks vindt dat we deze crisis vooral ook in samenwerking met andere landen in de...

Lees meer
via Pixabay area-gae083c5b2_1920

5. Groene stad en dorpen

Heb jij ook gemerkt dat Apeldoorn zo heerlijk groen is? Je fietst binnen een half uur over groene fietspaden naar de andere kant van de stad. En kom je buiten...

Lees meer
via Pixabay veluwe-g437d0935a_1920

6. Natuur en stilte terug op de Veluwe

Wist jij al dat het niet goed gaat met de Veluwe? Het aantal planten- en diersoorten gaat hard achteruit. Door hoge zomertemperaturen verdroogt de natuur, door...

Lees meer
via Pixabay welder-g43e8ec0b3_1920

7. Werken in de nieuwe economie

Het is geen nieuws. Apeldoorn vergrijst al jaren. Tegelijkertijd zijn we een broedplaats van innovatieve bedrijvigheid op het gebied van veiligheid en inzet van...

Lees meer
via Pixabay young-footballers-team-g3a52d49f6_1920

8. Sport en cultuur voor alle Apeldoorners

Als je wilt sporten of bezig bent met een vorm van kunst of cultuur, dan is het heel belangrijk dat je dit zonder drempels kunt doen. Helaas is dit niet voor...

Lees meer
via Pixabay classroom-gf2f0bcbe9_1920

9. Onderwijs voor een veilige en duurzame toekomst

Als je praktisch bent opgeleid is daar vaak minder waardering voor dan wanneer je aan een universiteit hebt gestudeerd. GroenLinks vindt dat er veel meer...

Lees meer
via Pixabay vegetables-ga05cff1d9_1920

10. Investeren in gezondheid

Je wilt gezond oud kunnen worden. Als je weinig te besteden hebt is de kans dat je minder oud wordt groter. De corona-crisis heeft de verschillen tussen arm en...

Lees meer

Waar bouwen we op voort?

We willen ons verkiezingsprogramma zo goed mogelijk realiseren, dat betekent dat we partijen opzoeken die met ons op één lijn liggen. Net zoals ons dat de afgelopen vier jaar bijzonder goed gelukt is. We zoeken daarbij ook eventuele nieuwe partijen op die de raad in komen. Als ervaren bestuurderspartij vinden we het belangrijk dat er een stevig gemeentebestuur blijft staan.

Wie deden dat namens GroenLinks in de Gemeenteraad en het college van B&W?

In 2018 hebben wij samen met VVD, Lokaal Apeldoorn, CDA en D66 een coalitie gevormd. Detlev Cziesso nam namens GroenLinks plaats in het college van burgemeester en wethouders. Hij is als wethouder verantwoordelijk voor: Financiën, Kunst & Cultuur, Jeugd en Gezondheid.

Investeren in gezondheid Afspelen op YouTube

In de gemeenteraad waren we actief met Danny Huijzer, Rachel Gasper-Rothengatter en Paul Baart. De gemeenteraadsleden worden ondersteund door de fractievertegenwoordigers Dieuwke de Boer en Henk Veneman. Samen met de steunfractieleden Ellen Soorsma, Eva Siebelink, Dorise van Riel en Ewald te Koppele vormen zij het politieke hart van onze afdeling.

Wat hebben we gerealiseerd in de afgelopen jaren

Bij een duurzame gemeente hoort ook duurzaam financieel beleid. In de afgelopen 10 jaar heeft Detlev als wethouder Financiën hard gewerkt om Apeldoorn weer financieel gezond te maken.

Het was niet makkelijk: De Corona-pandemie brak uit, tekorten voor jeugdzorg en WMO liepen op. Desondanks is Detlev geslaagd in zijn opdracht: Financieel herstel In 2022. En dat is gelukt door met de andere partijen samen te werken.

De sinds 2012 ontstane achterstanden in het onderhoud van wegen en gebouwen is in de afgelopen raadsperiode ook ingelopen.

Ook kan je nog steeds bij de gemeente Apeldoorn terecht voor een uitkering en hulp. De kosten hiervan zijn gelukkig beperkt bij jou als inwoner terechtgekomen. Daarnaast ligt de stijging van gemeentelijke woonlasten net iets hoger dan het inflatieniveau.

Groene opgaven

In de gemeente Apeldoorn hebben we de afvalberg tot de helft teruggebracht. We zijn hiermee op de goede weg om ons streven van 30 kg restafval in 2025 te halen.

Energie bespaarden de inwoners van Apeldoorn en de bedrijven en gemeente door:

  • Meer en betere isolatie.
  • Het gebruik van vervuilende brandstoffen terug te dringen.
  • En groene energie verder te ontwikkelen.

Samen met de andere gemeenten in de Cleantech Regio en de inwoners van Apeldoorn is dit gelukt.

Nergens meer rond slingerend afval in de gemeente. Dat is een grote uitdaging en opdracht. Onze raadsleden waren daar niet alleen alert op in de gemeenteraad, maar deden ook zelf actief mee aan de Zero Waste acties.

In bijvoorbeeld Kerschoten en Loenen is een plan gemaakt hoe deze wijken/gebieden het beste verwarmd kunnen worden. Waarbij zij minder of geen aardgas gaan gebruiken. Dit gaat in alle wijken gebeuren.

Natuurlijk is ook de gemeente zelf niet achtergebleven: Gebouwen van de gemeente, maar ook bijvoorbeeld kerken zijn geïsoleerd en hebben zonnepanelen. Het hergebruik van materialen is een belangrijk onderdeel geworden van de aanbestedingen in onze gemeente.

Bij de renovatie van de openbare ruimte in de wijk “De Parken” hebben wij op dit gebied aansprekende vorderingen gemaakt. Bij wijkvernieuwing word je ook als inwoner betrokken.

Steeds meer krijgen voetgangers en fietsers voorrang in Apeldoorn. Ook elektrische deelscooters, deelfietsen bij bushaltes en een uitgebreid net van elektrische laadpalen hoort hierbij.

Daarnaast blijven we ons inzetten om een directe treinverbinding tussen Apeldoorn en Arnhem voor elkaar te krijgen. 

Iedereen doet mee

In het collegeakkoord spraken we af dat alle inwoners meetellen en niemand vergeten wordt. Als je hulp nodig hebt dan moet je dat kunnen krijgen. Dat is een flinke opgave. Samen055 is gerealiseerd, huisartsen hebben praktijkondersteuners en er is een gerichte buurtaanpak.

Iedereen doet en telt mee Afspelen op YouTube

In 2015 kregen de gemeenten meer verantwoordelijkheid in het organiseren van zorg en inkomen. Dit is aangegrepen om de kwaliteit te verhogen. Ook hier praat je als inwoner mee. Zelf of via belangenvertegenwoordigers zoals Dorps- en Wijkraden of de Adviesraad Sociaal Domein. Steeds vaker ook via direct betrokken inwoners die hierin (financieel) ondersteund worden.

Mensen hebben last van houtrook. Het is een lucht die direct invloed heeft op de gezondheid van mensen. Dit probleem heeft onze fractie heel voortvarend opgepakt en centraal gesteld in raad en samen met onze inwoners.

Het vuurwerkverbod. Niet altijd een populair thema en toch weten steeds meer mensen dat (huis)dieren en mensen hier enorm veel last van hebben. Wij willen een nieuwjaarsfeest voor alle inwoners en gaan dus door met de plannen om dit voor elkaar te krijgen.

Onderwijs

Er is weer HBO en Universitair onderwijs in Apeldoorn. Apeldoorn is de “veiligheidshoofdstad” van Nederland. Onderwijsinstellingen, het opleidingscentrum van de Koninklijke Marechaussee en de Politieacademie en de desbetreffende legeronderdelen zijn hierin de partners.

Slimme technologie

Apeldoorn is ook “Smart City”. Dat houdt in dat we gebruik maken van moderne technologie in Apeldoorn. Bijvoorbeeld door geluidssensoren die verschillende soorten geluidshinder meten, het meten van de kwaliteit van de lucht, verkeersafhandeling en sensoren die de waterbehoefte van planten en bomen aangeven.

De eventuele bedenkingen met betrekking tot 5G en bescherming van privacy heeft GroenLinks Apeldoorn bespreekbaar gemaakt. Tijdens openbare bijeenkomsten voor inwoners en raadsleden vertelden experts over de ontwikkelingen. Dat deden we ook met onderwerpen zoals sociale inclusie, houtrook en vuurwerk.

We kijken terug op een succesvolle raadsperiode, waar door nauwe samenwerking veel van onze programma punten gerealiseerd zijn.

LIEVER GROENLINKS

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ben je geïnteresseerd?

Sluit je aan, word lid. Klik dan op deze link.

Of word sympathisant en ontvang onze nieuwsbrief. Stuur even een mail naar bestuur@groenlinksapeldoorn.nl, dan nemen wij contact met je op.

 

logo campagne GroenLinks Apeldoorn