Nieuws

Groener, socialer: de Meerjaren Programma Begroting

Op donderdag 8 november 2018 werd de MPB besproken in een lange vergadering van 14.00 uur tot na middernacht. En we wilden deze bespreking graag aangrijpen om het groene en sociale aspect nog scherper te maken. Dat betekent dat GroenLinks ook inzet op samenwerking.

Lees verder

Van belofte naar besturen

In ons verkiezingsprogramma hebben we onze kiezers beloofd ons voor een aantal belangrijke idealen in te zetten. Veel van die idealen zijn terug te vinden in het huidige coalitieakkoord “De kracht van Apeldoorn”. Aan de hand van dit coalitieakkoord willen we je nu een overzicht bieden waar je onze idealen en beloften kunt terugvinden. Belangrijk om te weten: dit coalitieakkoord wordt momenteel nog gedetailleerder uitgewerkt in het College Werkprogramma (CWP) en financieel onderbouwd in de Meerjaren Programma Begroting (MPB).

Lees verder