Vervolg Blog Landbouw (klik hier om de originele blog te lezen)
Stip op de horizon
Geschreven door Dieuwke

Afgelopen donderdag 23 november stond bij de gemeenteraad onder andere het landbouwactieplan op de agenda. Een belangrijke stap in de landbouwtransitie. Dit actieplan kwam tot stand door een aangenomen motie in 2020 waarin we ons als raad uitgesproken hebben over natuur-inclusieve veeteelt. Dit actieplan is een uitwerking van die motie en beschrijft prima stappen, met name het gesprek met alle betrokken is ontzettend belangrijk. Dat kost tijd en aandacht, die lijkt voldoende beschreven. Echter ontbrak wat ons betreft de duidelijke link naar het eerder uitgesproken besluit.

Hiervoor hebben wij dus een amendement ingediend, samen met de Christenunie, SP, D66, 50+, PvdA en WijApeldoorn. Super dat dit amendement met een meerderheid is aangenomen. Waardoor onderstaande zin uit de motie van 2020 wordt opgenomen in de inleiding:
“De raad spreekt zich uit dat Apeldoorn samen met intensieve boeren, provincie Gelderland, Rijksoverheid, banken en andere stakeholders toe wil werken naar een natuur-inclusieve kringloop veehouderij, waarbij wordt ingezet op verbetering van dierenwelzijn, vermindering van het aantal intensief gehouden veedieren binnen de gemeente alsmede minder dieren in één stal (geen extreem grote veestallen) en zo één van de voorbeelden kan zijn in Nederland hoe de koersverandering in de intensieve veehouderij samen met boeren gerealiseerd kan worden.”

Op deze manier houden we de uitspraak van 2020 in beeld en houden we transparant waar dit actieplan vandaan komt. Op naar mooie gesprekken met de sector over de landbouwtransitie die keihard nodig is.

Lees het amendement hier: https://apeldoorn.parlaeus.nl/app/public/motie/00aa2022228020280a0a280802cccd5c