De wolf rukt op en dat zorgt voor onzekerheid onder mensen. Hoe staat GroenLinks Apeldoorn hierin? GroenLinks vindt de terugkeer van de wolf een verrijking van de Nederlandse natuur. Maar we zien ook de risico’s bij de veehouders. Daarom willen we betere preventieve maatregelen om vee te beschermen én verbindingen tussen natuurgebieden voor een goed leefgebied.

Afgelopen donderdagavond (9/11/2023) hebben wij voor de motie gestemd van de VVD om de leges af te schaffen voor boeren die een wolf werend hek willen plaatsen. Omdat wij de wolf en het vee willen beschermen en de boer willen helpen.

De wolf is succesvol als beheerder van het wild. In het verhitte wolvendebat staat namelijk vooral de probleemwolf centraal en vergeten we maar al te gauw welke natuurlijke rol de wolf heeft gezien vanuit het oogpunt van herstel van natuur en biodiversiteit. De Veluwe en de wolf samen zijn een gouden combinatie, maar daar moeten we wel iets voor doen. De vestiging van de wolf kent namelijk zowel kansen als risico’s: kansen voor de ontwikkeling van onze natuur en de biodiversiteit enerzijds, en risico’s voornamelijk voor veehouders in het leefgebied van de wolf anderzijds.

Ruimhartig preventief wolvenbeleid
Wat GroenLinks betreft is het kansloos en onwenselijk om in te zetten op het verlagen van de juridische status van de bescherming van de wolf. GroenLinks wil inzetten op een verbetering van het preventieve beleid, door de subsidieregeling voor wolfwerend raster ruimhartiger te maken en de schadeloosstelling beter te laten verlopen. Van de subsidieregeling werd maar een klein deel benut. De regeling is nu niet effectief en het animo viel dus tegen. Tegelijkertijd neemt het aantal aanvallen toe en daarbij blijkt dat de afrastering niet (voldoende) op orde was.

Onze fractie in de provincie heeft daarom afgelopen zomer een motie ingediend en deze heeft het gehaald!
https://gelderland.groenlinks.nl/sites/groenlinks/files/2023-07/Motie%20Ruimhartig%20preventief%20wolvenbeleid.pdf

Natuur, vee, de wolf en de mens zijn allemaal gebaat bij betere voorlichting over en bescherming van de wolf. Dit wil GroenLinks bereiken door in de eerste plaats actiever en effectiever beleid te voeren op preventie en publieksvoorlichting. Daarnaast is het belangrijk om beleid te voeren op het robuuster maken van onze Gelderse natuur. Dat is op zichzelf waardevol en brengt ook de gunstige staat van de instandhouding van de wolf in beeld.

Check ook de site van bij12 voor alles wat je wil weten over de wolf.
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/diersoorten/wolf/veelgestelde-vragen/

Hartelijke groet,
Paul, Kirsten, Henk, Dieuwke, Bas, Logan, Anoek, Ellen