Schone energie, wat wil GroenLinks PvdA:

  • Stimuleren van groene waterstof, aquathermie en andere vormen van schone energie;
  • Bedrijven stimuleren om te investeren in groene energie;
  • Investeren in energie-infrastructuur.

Ook in Apeldoorn hebben we de opdracht om schone energie op te wekken. Paul Baart, raadslid GroenLinks, en Natascha van den Berg, fractievertegenwoordiger PvdA, zijn daarbij betrokken. “Dat kan met zonnepanelen en met windmolens, groene waterstof en aquathermie. Dat doen we voor onszelf als gemeentelijke organisatie: zonnepanelen op de panden, ook op de nieuwe markthal. We doen dat samen met de Stedendriehoek, zonnepanelen op bedrijfspanden op bedrijventerreinen en experimenten met groene waterstof en in Apeldoorn ook met het gebruiken van warmte van de waterzuivering – die nu nog zo het kanaal ingaat – voor het verwarmen van huizen, te beginnen met Kerschoten.”

De gemeente zoekt naar geschikte plekken voor de plaatsing van windmolens. Omdat Apeldoorn midden op de Veluwe en dichtbij Natura-2000 gebieden ligt, vallen veel mogelijkheden af. De Kiekendief, het vliegverkeer van luchthavens van Teuge en Deelen en van Defensie beperken de mogelijkheden.

Er is fors geïnvesteerd in de aanleg van zonneparken in onze gemeente waarbij het delen van de stroomopwekking door omwonenden centraal staat. Van den Berg en Baart: “Veel inwoners van Apeldoorn zien de voordelen van zonne-energie in en hebben panelen op hun dak gelegd. De komende tijd investeren de beheerders veel in stroomnet om dat soepel te laten verlopen.”  Verder willen de meeste mensen liever geen zonnepark in hun spreekwoordelijke achtertuin. Dat begrijpen we, wat is dan mooier om er een echt zonnepark van te maken: op hoogte zodat we er onder dieren laten grazen en gewassen verbouwen en eromheen rijen met inheemse bomen en planten. Draagt de schone energie ook nog bij aan voedselbehoefte, groen en biodiversiteit.

Stem 22 november!

Kies GroenLinks PvdA ❤️ 💚

#SamenKanHet