Wat ons betreft blijft het natuur-inclusief

Poeh, dat was een drukke PMA met 4 sporen afgelopen donderdag. Tussen 19:00 en 22:15 uur waren er 4 vergaderlijnen tegelijkertijd. Allemaal ook grote en belangrijke onderwerpen, zoals Hostcity, zonstrategie, actieplan landbouw, evaluatie cameratoezicht, masterplan Veldhuis, beleidsregel parkeren, enzovoorts. Zo zie je hoe divers een vergaderavond is. Ik mocht naar zonstrategie en “Actieplan Landbouw”.

Ik vertel jullie graag meer over het actieplan landbouw. Want dit actieplan is jaren geleden begonnen met een motie van ons (door Rachel) met Partij voor de Dieren. Door die motie hebben wij afgesproken dat we in Apeldoorn willen toewerken naar een natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Om dat te bereiken zouden we in gesprek gaan met agrariërs, maar ook de provincie en de rijksoverheid. Jeroen Joon heeft tijdens zijn “Toer de Boer” intensieve gesprekken gevoerd met de sector. Hier is de startnotie ”Toekomst van de Apeldoornse veehouderij” in 2021 uit voortgekomen.

Tot zover zijn we heel enthousiast over de aanpak, de zorg waarmee het proces doorlopen is en wordt. Ook over de startnotitie waren we heel tevreden. Samen op weg naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw. Het is niet makkelijk, en zorgvuldigheid is geboden. Daarom hebben wij vorig jaar in de begrotingsbespreking een motie ingediend voor een extra relatiemanager landbouw om goed te kunnen blijven inzetten op de keukentafel gesprekken met de agrariërs. Ook deze motie is toen aangenomen.

Dat we een beslissing hebben genomen als raad om toe te werken naar een natuur-inclusieve kringlooplandbouw vinden wij heel stoer en ontzettend belangrijk. Ook al zijn sommige dingen nog onzeker, zoals wat het rijk en de provincie gaat besluiten. Wij hebben een richting gekozen. Donderdag 16 november stond het “actieplan landbouw” op de agenda. Dit actieplan moet weer een vervolg geven aan de hierboven beschreven stappen. Wij keken hier zeer naar uit. Want het is een belangrijk thema voor ons, voor de mens en de natuur en de agrariër.

De verschillende stappen, gesprekken, gebiedsgerichte aanpak, zijn allemaal goed beschreven. De verbreding naar de gehele landbouw vinden wij ook heel goed. En toch krijgen wij bij het lezen van het stuk het gevoel dat de natuur-inclusieve kringlooplandbouw wat losgelaten wordt. Het gaat nu over toekomstbestendige landbouw. En wat ons betreft kan je dat op meerdere manier interpreteren. En tijdens het debat bleek dat ook zo. Waar sommige partijen het heel duidelijk vinden, hebben andere partijen hetzelfde gevoel als wij hebben.

Daarom hebben wij een amendement aangekondigd waar we het vastgestelde doel: ”op weg naar natuur-inclusieve kringlooplandbouw” duidelijker in het stuk terug willen zien. Zodat we dat doel niet los laten. Wel met dezelfde beschreven zorgvuldigheid naar alle partijen en met de gehele sector in gesprek blijven uiteraard. Want ook voor ons is het van belang dat we in gesprek blijven met elkaar. En dat alle partijen ondersteund worden waar nodig om naar een natuur-inclusieve kringlooplandbouw te groeien.

Meerdere partijen willen mede indienen, zodat het donderdag 23 november tijdens de raadsvergadering besproken kan worden. Daarna vertellen we je graag hoe dit is gelopen. Maar je mag dit uiteraard ook live in de raadzaal of online volgen.