Deze week was weer gezellig druk afgelopen donderdagavond stonden de volgende onderwerpen op de politieke markt agenda:

  • Hostcity
  • Actieplan preventie jeugdzorg en onderwijs
  • Warmtenet Kerschoten
Bas Zwitsalterrein

Het onderwerp dat wij deze week in de spotlight zetten:
Geschreven door Bas

Zwitsal Buitenstad

In de Politieke Markt van 26 oktober werd de nieuwe ontwikkelvisie voor het Zwitsalterrein besproken. 2 jaar geleden is besloten dat de gemeente het Zwitsalterrein verkoopt aan een ontwikkelaar. Er zijn toen ook eisen en wensen opgesteld voor de ontwikkeling van het gebied. Na dit besluit is er een ontwikkelaar gezocht en gevonden in Schipper Bosch. Deze ontwikkelaar heeft in overleg met de gemeente en huidige huurders en gebruikers van het gebied een ontwikkelvisie uitgewerkt.

Het plan voor het Zwitsalterrein

Het plan dat voorligt is ambitieus. Uit de eisen en wensen die eerder zijn opgesteld blijkt dat we als gemeente heel veel willen op dit terrein. We willen een levendige buurt met bedrijvigheid, creativiteit en evenementen, en we willen er ook woningen bouwen. In het plan is een balans uitgewerkt tussen deze verschillende functies. Daarnaast wordt in het plan het cultuurhistorische element van het terrein behouden, is de ambitie om het terrein energie positief te maken, en wordt er circulair en klimaatadaptief gebouwd. Er wordt een lagere parkeernorm toegepast, waarbij een groot deel van de auto’s ondergronds wordt geparkeerd en waarbij deelvervoer wordt gestimuleerd. Verder kan de meerderheid van de huidige huurders blijven en blijft er ruimte voor grote evenementen in het Zwitselpark.

Klik hier om de volledige ontwikkelvisie te bekijken.

Wat vindt GroenLinks?

Als fractie zijn we grotendeels positief over het plan. We zijn blij dat er nu een uitgewerkt plan ligt om het gebied naar een hoger niveau te tillen. We zijn ook erg tevreden over de ambities die worden getoond op het gebied van duurzaamheid, dat het creatieve en levendige aspect verder wordt versterkt en dat er meer dan 500 woningen worden gebouwd. We zijn minder blij met het feit dat het percentage betaalbare woningen naar beneden is bijgesteld ten opzichte van eerdere plannen. Er wordt nog steeds volgens de Apeldoornse norm 35% betaalbare woningen gebouwd, maar dat is minder dan de 45% die eerder werd voorgesteld. We hebben tijdens de PMA onze zorgen hierover uitgesproken.

Maar er was meer:

  • Henk ging naar de bijeenkomst “Een toekomst voor het Centraal Beheer gebouw”. Georganiseerd door D66.
  • In het herfstreces werd er flink geflyerd op de verschillende markten van Apeldoorn.
  • Was er een ALV samen met de PvdA Apeldoorn in ACEC.
  • Ging Kirsten naar de moestuin in het Havenpark.
  • En ging Henk naar de excursie Stadmaken op de Veluwe over de binnenstad.
  • Werd er zaterdag een fietst tocht gefietst door Apeldoorn en zijn dorpen.

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl

flyeren huis aan huis 23