Nieuws

Van de voorzitter - uitgangspunten

Afgelopen week is de MJB (MeerJarenBegroting) in de gemeenteraad behandeld. Een belangrijk jaarlijks ritueel, waarbij het echt ergens over gaat. Keuzes worden gemaakt over de besteding van heel veel geld en dit heeft zijn uitwerking op de uitvoering van taken op het gebied van zorg, milieu en andere belangrijke zaken voor de komende jaren. Belangrijk? Jazeker..... heel belangrijk.

En toch wil ik het hier niet over hebben. Want wat namelijk nog veel belangrijker is? Onze uitgangspunten! Uitgangspunten die een basis vormen voor onszelf en voor de komende generaties. Uitgangspunten die leidend dienen te zijn voor alle beslissingen die wij nemen voor vandaag en morgen en overmorgen.

Lees verder

Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatietechnologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten. Met CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook om dat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie. In werkelijkheid gaat het om veel meer dan dat.

Lees verder

Afscheid Ariane van Burg

Op 19 september nam Ariane van Burg afscheid als gemeenteraadslid, en traden Paul Baart en Henk Veneman aan als raadslid en fractievertegenwoordiger voor GroenLinks Apeldoorn in de gemeenteraad.

Lees verder

Straks komt onze lokale energie aanwaaien; gewoon in Apeldoorn

Op 12 september, hebben we in de raad het debat gevoerd over de uitkomsten van het onderzoek van het college over mogelijke locaties voor windmolens in Apeldoorn. Al met als zijn wij niet ontevreden met de uitkomst van het debat. De overgrote meerderheid in de raad is voor windmolens langs de A1. Het is voor het eerst dat alle partijen een stap willen zetten voor windenergie in Apeldoorn, een forse stap in de richting van het realiseren van onze klimaatdoelen.