Nieuws

Rode Lintjes 2019

De fractie van Groenlinks heeft donderdag 14 februari 2019 haar rode lintjes uitgereikt. Alweer voor de tiende keer werden de rode lintjes uitgereikt aan vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten voor een ander.
Lees verder

Dank!

Bijna zeventien jaar heeft Margien de Vries zich met hart en ziel ingezet voor GroenLinks en de Apeldoornse samenleving. Daar is het bestuur en de fractie haar erg dankbaar voor. Daarom heeft de fractie haar een afscheidsfeestje aangeboden.

Lees verder

Van de voorzitter...

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de eerste editie.

Lees verder

Vervolgsessie werkgroep houtrook

Vorig jaar hebben we in de werkgroep-bijeenkomst de effecten van stoken geïnventariseerd, bekeken vanuit verschillende invalshoeken zoals onder andere milieu gezondheid, gedrag, etc. Graag nodigen we je uit voor een (vervolg-)sessie van de werkgroep over houtrook. Deze vindt plaats op dinsdag 19 februari aanstaande van 19.30 tot 21.00 uur. Locatie: in het eet/werkcafé in het tijdelijke gemeentehuis, Stationsplein 50.

Lees verder

Samenwerken met en in Apeldoorn

In 2016 heeft het college de koersnotitie Gebiedsgericht werken vastgesteld. Deze koersnotitie geeft een nieuwe koers aan met betrekking tot het gebiedsgericht werken zoals we dat al langer kennen in Apeldoorn. De gemeenteraad heeft de koersnotitie niet in behandeling genomen, maar zelf een werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen. In 2016 is de werkgroep ingesteld om met een voorstel voor (burger)participatie te komen.

Lees verder