Het jaar 2023 zit er bijna weer op en afgelopen donderdag hadden we onze laatste raadsvergadering. Tijdens deze vergadering werd Logan Klein Velderman geïnstalleerd als onze 3e fractievertegenwoordiger.

Wat een luxe, 4 raadsleden en 3 fractievertegenwoordigers!

Logan Klein Velderman

Hoi allemaal!     

Mijn naam is Logan en ik ben geboren en getogen in Apeldoorn. Al mijn hele leven woon ik in dit mooie dorp. Ik ben dierverzorger van beroep en in mijn vrije tijd ben ik vaak te vinden op het rugbyveld.

Al sinds mijn 17e ben ik actief bij de fractie, maar ver daarvoor had ik al besloten om politiek actief te worden. Al sinds ik klein ben, hou ik me bezig met een groenere en socialere wereld. Gelukkig mag ik mijn ideeën nu ook delen in de gemeenteraad!

Sinds 2021 loop ik mee bij de fractie als fractievolger. In die tijd heb ik me met veel verschillende dingen beziggehouden. Onder andere sociale media, jongeren en inclusie. Voor deze en andere onderwerpen wil ik me vanaf nu hard maken in de raad.

Mijn doel is om Apeldoorn inclusiever te maken. Ik wil streven naar gelijke kansen en participatie voor alle inwoners, ongeacht hun achtergrond, leeftijd of situatie.

Dit was het eerste volle jaar voor ons als fractie. En er zijn behoorlijk veel onderwerpen voorbijgekomen. Een paar van de belangrijkste laten we hier nog even de revue passeren.

Op groen hebben we vooral dankzij onze wethouder mooie successen gehaald met het warmtenet en 5 miljoen voor neutraal inclusief en klimaat adaptief bouwen.

Wonen. Op dit punt bestaan er bijzonder veel plannen. Veldhuis, BSK, Zwitsal, Oranjerie, Korenpassage, host city. Dit ondersteunen we van harte. En we hopen dat er snel rondom de voorwaarden van NIKA gebouwd kan worden.

Op het onderwerp sociaal hebben wij afgelopen maand voor het eerst de regenbooglintjes uitgereikt. Samen met de PvdA. En in de aanloop hiervan hebben we gemerkt dat dit ook zeer nodig is. Het blijkt nog steeds een onderwerp wat maatschappelijk niet geaccepteerd is.  

Verder zijn we druk geweest met het oprichten van een werkgroep voor een inclusieve raad en het organiseren van politiek actief bij de Club. Dit alles wordt vervolgd in 2024.

Ook hebben we voorlopig het ‘Huussie’ en de omringende moestuin van verkoop gered. Dit onderwerp krijgt een vervolg met de pma die we aan het voorbereiden zijn. Hierin willen we het beleid om maatschappelijk vastgoed te verkopen opnieuw onder de loep nemen.

Dan cultuur. We hebben via een motie voor elkaar gekregen dat de subsidie voor Acec langer doorloopt. Daarnaast komt er begin volgend jaar een nieuwe cultuur nota. Wij hebben daar ongevraagd input voor geleverd. In het kort onze input hieronder:

•             Er komen podia bij (ook in de open lucht).

•             Kunst en cultuur moet voor iedereen betaalbaar en toegankelijk zijn.

•             Kunst in de openbare ruimte mag meer en moet onder ACEC blijven i.v.m. de goede vormgeving van participatie. Ook geven zij nieuwe lokale kunstenaars een podium plus stimulans.

•             Cultureel erfgoed: van elk decennium minstens tien panden aanwijzen.

•             Amateurkunst (platform) moet ruimte krijgen in beleid om met eigen dingen bezig te zijn i.p.v. bureaucratische papierwinkel, ze moeten zich gewaarborgd weten door de gemeente.

•             Ereprijs blijft.

•             Alhoewel cultuur voor ons niet per se op 1 bepaalde locatie moet zitten (fysiek) heeft het onze voorkeur als ze dicht bij elkaar in de buurt zitten. Omdat ze elkaar versterkten. En in het geval waar zij nu zitten het centrum levendig maken.

We willen jullie een hele fijne en warme kerst wensen. En natuurlijk ook een gezellig oud&nieuw in ons vuurwerkvrije Apeldoorn. Heb je nog niks te doen dan? Er zijn 2 leuke aftelfeesten georganiseerd: in het Zuiderpark en op het Zwitsalterrein. Zien we jullie daar?

 

Dieuwke, Paul, Logan, Henk, Kirsten, Anoek, Bas en Ellen