ONTWIKKELT APELDOORN VAN 'SLAPELDOORN' TOT EEN MODERNE, BRUISENDE STAD?
Geschreven door Henk Veneman

In de politieke markt van donderdag 18 januari werden raadsleden geïnformeerd over de voortgang van het Programma Stadmaken (o.a. Binnenstad, Spoorzone, Kanaalzone). Het was een bijeenkomst waarbij alle raadsleden in de kring plaats konden nemen. Het programmateam Stadmaken werkt aan verschillende programmadoelen in de Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone (BSK).

In eerdere instantie waren raadsleden al diverse keren aan de hand genomen tijdens voorlichtingsbijeenkomst over hoe de plannen ontwikkeld werden en met betrokkenheid van Apeldoornse burgers. Ook werden excursies georganiseerd door de plannenmakers in de deelgebieden Binnenstad, Spoorzone en Kanaalzone. Nu werd een presentatie gegeven om een tussenstand van zaken te melden. Aan de orde kwamen de volgende zaken:

 • Het lange termijnperspectief; Apeldoorn ontwikkelt naar 180.000 inwoners. Voor deze inwoners wil men een nog mooiere, groenere en royalere stad realiseren. 'De Veluwe moet voelbaar zijn in de vergrotende binnenstad'. 
 • De stand van zaken van onder andere:
  • Stedenbouw; Realiseren van veel nieuwbouw afwisselend hoog- en laagbouw, passend binnen de bedoelde gebieden 
  • Projecten / ontwikkelingen; Onder andere de Oranjerie en de Korenpassage omvormen tot woongebied met ook parkgebied.
  • Mobiliteit / HUBS / Parkeergarages; Lagere parkeernormen nodig voor een meer autoluwe binnenstad en de bus remise verplaatsen naar de zuidkant van het spoor wordt onderzocht.
  • Sociale en betaalbare woningen
  • Groenprojecten; Natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen.
  • Bedrijfsverplaatsingen
  • Voorzieningen en toekomstig profiel BSK
  • Uitvoering infra projecten

De raad werd ook gevraagd zich uit te spreken over het vervolg. Het gaat dan met name om de vraag hoe de raad betrokken wenst te blijven. Het afgelopen jaar is er in alle gebieden een excursie geweest. Hoe is dat bevallen? Is dat een goede wijze van informeren of heeft de raad ook andere wensen.

De inbreng van onze GroenLinks fractie is geweest dat we heel tevreden zijn over het proces dat tot nu toe is gelopen. Van betrekken van burgers bij het maken van de plannen, van de presentatie van de plannen samen met de betrokken burgers tot en met de deelexcursies in de gebieden.

We hebben als tip ingebracht om mede gezien het ook een aantrekkelijke stad worden voor studenten en jongeren meer aandacht te geven aan horeca en recreatie langs de boorden van het kanaal. We hebben aangegeven door te willen gaan met deze manier van blijvend informeren opdat de raad bij het nemen van beslissingen over deelprojecten optimaal geïnformeerd is.

Na de politieke markt vroeg ik collega fractieleden hun opmerkingen te maken om mee te nemen in deze blog. Dat leverde de volgende uitspraken op:

 • Fantastisch voorbeeld van betrokkenheid van Apeldoornse burgers bij de allereerste plannenmakerij.
 • Goed hoe we als raad meegenomen worden in deze ontwikkelingen.
 • Veel aandacht voor woningbouw in de binnenstad en voor realisatie van extra groen.
 • Apeldoorn gaat met de tijd mee.
 • Zo wordt Apeldoorn van een slaapstad ontwikkeld naar een moderne bruisende stad, ook voor jongeren.

Benieuwd naar de presentatie? Deze vind je hier