Veluwe
Geschreven door Dieuwke

Als je het hebt over Apeldoorn, dan heb je het over de Veluwe. En als je het over de Veluwe hebt, heb je het over de natuur. En die natuur staat onder druk, onder zware druk. Hoe houden we de Veluwe leefbaar en de natuur behouden. Er zijn grote opgaven in het gebied, zoals de landbouwtransitie, woningbouw, biodiversiteit, stikstof, toerisme en recreatie. Om daar meer grip op te krijgen is het Programma Veluwe geschreven.

Donderdag hebben we de voortgang van dat programma besproken. Het document staat vol met doelen, maatregelen en beleidsvoornemens. Ook staat er duidelijk dat de natuur op 1 staat. Dat is in een eerder gesprek hierover ook duidelijk uitgesproken. De natuur staat op 1. Het programma is ontzettend breed en raakt veel onderdelen. Onmogelijk om in een uur dit allemaal te bespreken. Daarom heb ik 2 punten aangekaart waar ik echt aandacht voor wil: Stikstof, natuurherstel en verstening op de campings.

Stikstof
In het document wordt stikstof ook genoemd als veroorzaker van de slechte staat van de natuur. Daarom heb ik nogmaals mijn teleurstelling geuit dat we in Apeldoorn geen stikstofstrategie hebben, maar alleen een stikstofaanpak omdat we afhankelijk zijn van wat er landelijk wordt bepaald. Maar wat ons betreft komt er wel een strategie, en bespreken we wat we voor Apeldoorn alvast kunnen doen. We gaan bekijken wat onze politieke mogelijkheden hiervoor zijn.

Natuurherstel
Bij veel onderwerpen komt natuurherstel aan de orde. Al vaker heb ik opgeroepen om een keer echt met elkaar als raad in gesprek te gaan over natuurherstel. Wat vinden we als Apeldoorn belangrijk, wat willen we met elkaar bereiken en hoe gaan we dat doen. Gelukkig is nu afgesproken dat dit programma per onderdeel langer de aandacht gaat krijgen in een nieuwe PMA. Zodat we bij alles goed stil kunnen staan. En dus ook specifiek bij natuur. Eindelijk, zou ik bijna zeggen.

Campings
Een tijdje geleden las ik in de krant dat er een trend is op campings waar meer en meer huisjes en chalets de overhand krijgen. Ik vind dat geen geweldige trend. Het verdrijft het kamperen, met tent of caravan. Naast het feit dat vele mensen nog steeds graag kamperen en hierdoor hun mogelijkheden afnemen op de Veluwe. Vind ik al die huisjes ook geen goede ontwikkeling voor de natuur. Samen met Martin Maassen van Wij Apeldoorn bekijken we wat we kunnen doen met dit thema.

Ondanks de korte tijd was het een goede politieke bespreking. We hebben goede afspraken gemaakt met elkaar en dat is ook wel eens leuk om te vertellen. We willen allemaal verdieping op dit programma. En er komt een effectrapportage om te zien wat alle stappen die beschreven zijn daadwerkelijk bijdragen aan dat doel: Natuur op 1. Ik kijk er naar uit!