Nieuws

AVG en migratie van gegevens

In verband met alle wijzigingen die we als GroenLinks Apeldoorn door hebben gevoerd samenhangend met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), is ons hele adressenbestand dat gebruikt wordt voor emails verplaatst van de Mailchimp server naar het systeem dat door GroenLinks landelijk wordt beheerd. Dit systeem voldoet aan de nieuwste beveiligingseisen en bovendien bevindt de server, waarop dus ook jouw persoonsgegevens staan, zich in Nederland en valt daarmee onder Europese wetgeving.

Lees verder

Nieuwe bestuursleden zijn nodig!

Binnen GroenLinks Apeldoorn zijn we per direct op zoek naar diverse nieuwe bestuursleden omdat op de komende ALV een aantal leden van het bestuur terugtreden. Daarom zijn we hard op zoek naar mensen die affiniteit hebben met besturen, politiek en samenwerken aan het verwezenlijken van GroenLinks idealen.

Lees verder

Resultaat coalitieonderhandelingen 2018 en de rol van het bestuur

GroenLinks Apeldoorn is met wethouder Detlev Cziesso en de steun van de fractie toegetreden tot het college van burgemeester en wethouders in Apeldoorn. Als bestuur van GroenLinks Apeldoorn zijn wij daar erg blij mee. We denken dat wethouder en fractie een mooi akkoord getekend hebben. Binnen dit akkoord denken wij als bestuur dat zij de belangen van onze leden goed kunnen behartigen. 

Lees verder

Pagina's