Direct na de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart ging informateur Jeroen Joon (VVD) voortvarend aan de slag. Samen met Peter Messerschmidt (Lokaal Apeldoorn) sprak hij met alle 14 partijen over hun ideeën voor de nieuwe collegeperiode. Beide heren wilden geen tijd verliezen zodat onze gemeente weer snel met een nieuwe coalitie aan de slag kan.
Het was een intensieve week waarin meerdere rondes informatiegesprekken werden gevoerd.

Na deze gesprekken is er vertrouwen dat een nieuwe coalitie gevormd kan gaan worden met VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP.
Informateur Jeroen Joon gaat deze nieuwe fase in als formateur. Jeroen Joon: “Tijdens de gesprekken in de informatieperiode keken we vooral naar overeenkomsten en samenwerking. Waar kunnen partijen elkaar vinden? Met VVD, Lokaal Apeldoorn, GroenLinks, SGP en SP sturen we aan op een divers samengesteld college dat verschillende politieke stromingen vertegenwoordigt. Onze kiezers willen dat we stappen zetten in de uitvoering van plannen voor onze mooie gemeente. Een goede en stabiele bestuurlijke samenwerking is dan enorm belangrijk. Daarom is ook inhoudelijk al op hoofdlijnen gesproken met deze partijen en ik zie geen onoverkomelijke verschillen. Sterker, de wens en bereidheid om de mouwen op te stropen en er de komende jaren voor te gaan is groot.”

Jeroen Joon wil de vaart in het formatieproces houden, maar kiest ook voor zorgvuldigheid. Joon: “We gaan nu aan de slag om samen een coalitieakkoord te schrijven. Daarin willen we ook inzichten van andere partijen meenemen. Daar nemen we nu de tijd voor.”