GroenLinks organiseerde in de reeks avonden over meer inclusie deze keer een avond met als thema SPORT EN BEWEGEN VOOR IEDEREEN.
De avond vond plaats op 9 maart 2022 in het totaal vernieuwde en gemoderniseerde Memories aan de Kapelstraat (voorheen Artcafé Samsam).

Achtereenvolgens kwamen er inleiders aan het woord over activiteiten die zij organiseren om mensen met een ‘afstand tot sport en bewegen’ toch aan het bewegen te krijgen.
 

aanwezigen bij de avond over sport en bewegen voor iedereen

Karen Hop vertelde over De Klup.
Iedereen heeft behoefte aan contact en fijne vrijetijdsbesteding, ook mensen met een verstandelijke beperking. Daarom is de Klup er. Veel mensen met een beperking zijn kwetsbaar. Sommigen vinden niet voldoende aansluiting op plekken waar de meeste mensen hun vrije tijd besteden … in de drukte, in het uitgaansleven. Maar iedereen wil af en toe thuiskomen en denken ‘Ja, dat was een leuke dag!’ We zetten ons elke dag in voor onze deelnemers, zodat ze volwaardig mee blijven doen, hun zelfredzaamheid wordt vergroot en eenzaamheid wordt voorkomen. Ons Kluphuis in hartje centrum van Apeldoorn vormt daarbij de tweede huiskamer voor onze deelnemers én vrijwilligers.

 

drie sprekers achter een tafel

Namens Uniek Sporten voerde Remke Halma het woord. Sporten met een beperking is helaas nog niet altijd zo vanzelfsprekend. Je moet nu eenmaal wat meer drempels over om van sport en bewegen te kunnen genieten en te profiteren. Als het bij jou nu een keer tegen zit of als je ergens tegenaan rolt of loopt, is het goed om te weten dat je niet de enige bent. En dat er hulp voorhanden is. Zo probeert Uniek Sporten Apeldoorn clubs en verenigingen te ondersteunen om aanbid te doen voor unieke sporters. En dit aanbod op website te plaatsen.

Bernard de Vries en Bas van den Hoogen brachten het werk van Life Goals Apeldoorn onder de aandacht. Life Goals Apeldoorn wil bijdragen aan een stad waar iedereen kan sporten onder een (veilig) dak. In welke situatie je ook zit, sport kan net het vonkje van positieve energie zijn.
 

vier sprekers achter een tafel

Life Goals Apeldoorn is een netwerk van organisaties met zorginstellingen, sportaanbieders, sportverenigingen en vrijwilligers. Allen gebruiken zij de Life Goals methodiek waarbij sport- en bewegingsactiviteiten mensen in beweging brengen en helpen om op een duurzame manier meer structuur in het leven te krijgen. Sport (bij een vereniging en/of sportaanbieder) kan het vonkje zijn, de inspiratie om het leven weer op te pakken. MOVE TO INSPIRE, INSPIRE TO MOVE! Dankzij het netwerk wordt er sportaanbod gecreëerd voor mensen waarvoor het reguliere sport- en beweegaanbod vaak niet toegankelijk is. Het sport- en beweegaanbod bestaat op dit moment uit voetbal, hardlopen en kickboxen. Joey Heijmeskamp en Koen Janssen waren de ‘ervaringsdeskundigen’ die mede door Life Goals de kans grepen hun leven weer meer op de rit te krijgen en op deze avond vertelden over hun ervaringen met Life Goals.

Tot slot werd K.J. Spierings uit Barneveld in de gelegenheid gesteld te vertellen hoe zij de mogelijkheid om Uniek Sporten te gaan doen bij een club ontdekte op internet en zo in contact kwam met de Apeldoornse schaats- en skeelerclub.
En nu inmiddels bezig is haar doel van deelname aan de special Olympics te verwezenlijken.

 

Henk Veneman staande, met drie sprekers achter een tafel

In het forumgesprek ging het vervolgens over hoe deze mooie initiatieven nog niet direct leiden tot afname van het aantal mensen die op achterstand komen. Kennelijk is onze samenleving zo georganiseerd dat we steeds meer uitvallers krijgen. Voor Apeldoorn wordt al het aantal 6.000 genoemd. En ook hoe deze initiatieven dus eigenlijk nog meer geborgd zouden moeten worden.

Om door te groeien naar een echt inclusieve samenleving waarin, zoals vaak in kleinere gemeenschappen, er eigenlijk geen sprake is van ‘uitvallers’ die ‘op afstand’ raken. Waar er als het ware automatisch voor gezorgd wordt dat ze mee blijven doen. Dat vraagt van de beleidsmakers het creëren van voldoende financiële ruimte om deze mooie initiatieven te kunnen laten doorgroeien.