Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter.

De zomervakantie zit er voor de meeste mensen weer op. We gaan weer volop aan de bak. De kinderen weer naar school, aan het werk, en natuurlijk weer de politieke arena in! Voor komend jaar staat er weer genoeg op de agenda. Onze vertegenwoordigers van GroenLinks Apeldoorn zijn er weer helemaal klaar voor en komend najaar gaat onze "oudgediende" Ariane na jaren van inzet de politieke arena verlaten. Onze fractie gaat haar zeker missen. Nieuw aanstormend talent staat klaar in de startblokken om haar taken over te nemen. In de nieuwsbrief kun je hier meer over lezen.

Naast de fractiewerkzaamheden gaat er nog veel meer gebeuren waar we iedereen graag bij betrekken. In november is er natuurlijk de Algemene Ledenvergadering, maar daarnaast gaan we ook starten met het ideeëncafé, eten bij Wouter, onze eindejaarsborrel en nog veel meer activiteiten. Als bestuur gaan we ons, naast deze feestelijkheden, ook nog buigen over het huishoudelijk reglement, het document "personeelsbeleid/ politieke kweekvijver", de begroting voor 2020, het laten opstarten - samen met anderen - van de functioneringscommissie, en wie weet kunnen we nog een bestuurslid verwelkomen als versterking van het huidige team (leuke klus, meld je aan!). 

Ik ben ook heel benieuwd welke zaken dit najaar aan de orde gaan komen; wat gaat er gebeuren met het vliegveld Lelystad en wat gaan wij daarvan merken in Apeldoorn? Gaan we in Apeldoorn schrikken op Prinsjesdag met nog meer bezuinigingen in de zorg, of gaat dit juist meevallen? En hoe gaan we hier dan mee om? Spannende zaken die over heel veel geld gaan, en nog belangrijker, over lief en leed van heel veel mede-Apeldoorners.

Kortom, het gaat geen saai politiek najaar worden. Het mooie is dat er veel activiteiten op touw worden gezet om nog meer mensen te betrekken bij de Apeldoornse politiek en, in het bijzonder, om onze fractieleden en wethouder te steunen bij het in de praktijk brengen van onze GroenLinks uitgangspunten - die staan voor duurzaamheid en inclusiviteit.

Graag tot de volgende bijeenkomst, Arjin Jans