Van de voorzitter... - februari 2019

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de eerste editie.

Beste GroenLinksers,

Het, bijna, geheel nieuwe afdelingsbestuur heeft inmiddels de eerste drie vergaderingen achter de rug. Dit bestuur bestaat momenteel nog uit drie personen, Wouter Voortman penningmeester, Hindrik Hettema secretaris en Arjin Jans als voorzitter. En we zijn in gesprek met een kandidaat bestuurslid, maar daarover in de komende ledenvergadering meer.

Op onze eerste vergadering in november was Kirsten Regtop, de net afgetreden voorzitter, aanwezig om het nodige aan ons over te dragen. Gelukkig blijft zij beschikbaar om ons zo nodig te ondersteunen.

Verder hebben wij ons de afgelopen vergaderingen verdiept in de overdracht van het "oude" bestuur en hebben onderling afspraken gemaakt over de taakverdeling. Natuurlijk zijn wij, en dan vooral Wouter, bezig geweest met de jaarrekening en begroting. Momenteel zijn we ook druk met het werven van mensen om invulling te geven aan de verschillende vacatures die we nog hebben. 

En omdat we in maart weer verkiezingen hebben voeren we overleg met Hans Wijering die vanuit zijn functie als Apeldoornse campagneleider druk is de campagne voor de verkiezingen en al wat daar omheen te organiseren. 
Tussentijds hebben we regelmatig overleg met de fractie en hebben we samen met de fractie een avond georganiseerd om de samenwerking tussen wethouder, fractie en bestuur te optimaliseren. Het bestuur, maar met name Hindrik als onze secretaris, is behoorlijk druk met het implementeren van alle nieuwe wet en regelgeving waar wij mee te maken hebben. Vooral de regels rondom privacy zijn behoorlijk verscherpt. En als laatste zijn we nu natuurlijk al weer bezig met de voorbereidingen van de volgende ALV.

Het is de bedoeling dat wij jullie op deze wijze enigszins op de hoogte houden van waar wij ons als bestuur zoal mee bezig zijn. Wij zien graag jullie reacties tegemoet op bestuur@groenlinksapeldoorn.nl.

Groet, Arjin Jans