Wouter blogt! Mijn beleving van onze ALV

Poeh he, zo’n lange ALV hebben we lang niet gehad. 2 uur en 3 kwartier bezig met vergaderen, er zijn leukere dingen te verzinnen. Maar…… eigenlijk heb ik er helemaal geen slecht gevoel bij. Het was namelijk gewoon een gezellige avond met grapjes, koekjes en, niet op de laatste plaats, leuke mensen. Kortom, was je er niet? Kom de volgende keer gewoon wel!

Poeh he, zo’n lange ALV hebben we lang niet gehad. 2 uur en 3 kwartier bezig met vergaderen, er zijn leukere dingen te verzinnen. Maar…… eigenlijk heb ik er helemaal geen slecht gevoel bij. Het was namelijk gewoon een gezellige avond met grapjes, koekjes en, niet op de laatste plaats, leuke mensen. Kortom, was je er niet? Kom de volgende keer gewoon wel!

En dan nu over tot de orde van het verslag. Er is een bestuurswissel uitgevoerd. Voorzitster Kirsten heeft in Arjin Jans een opvolger gekregen en Jacob draagt zijn penningmeesterschap over aan mij. Cobi (algemeen bestuurslid) trad ook af, maar moest dat doen zonder directe opvolging. Zo’n wissel vraagt trouwens best wat tijd van een ALV. Eerst de praatjes over de aftredende leden, en daarna per nieuwe kandidaat met briefjes stemmen. Over die praatjes gesproken, die vond ik mooi, fijn en inspirerend. Kirsten, Jacob, Cobi, BEDANKT!

Ook vond er een mutatie plaats in de fractie. Eva Siebelink en Mike Tuithof zijn benoemd tot steunfractieleden. Wat mij betreft een mooie uitbreiding van het fractieteam (nu 8 mensen).

Ander belangrijke agendapunten waren de verschillende verslagen. Korte verhalen van bestuur, fractie, wethouder, Dwars en onze financiën - over de stand van zaken en de nabije toekomst. Een paar voorbeelden: Het blijkt dat onze fractie een goede start kent en echt blij is met het coalitie akkoord, het huishoudelijk reglement van GL-Apeldoorn toe is aan een update, Dwars-Apeldoorn nu zelfs een thuishaven heeft voor bijeenkomsten en dat onze financiën zodanig op orde zijn, dat we gerust een paar stationsposters kunnen financieren voor de Provinciale Statenverkiezingen.

Na de vergadering was er traditiegetrouw een verhaal over de locatie waar we die vergadering zaten. Dit keer in de vorm van een rondleiding bij het werk van Kirsten: Veilig Thuis. Helaas moest ik dit missen dus daarover kan ik je niets vertellen.

Wouter Voortman