Van de voorzitter... - april 2019

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter. Dit is de tweede editie.

 

Beste GroenLinksers en overige belangstellenden,

Zo dat was onze eerste Algemene Ledenvergadering met een nieuwe bestuurssamenstelling. Wouter heeft in duidelijke taal uitgelegd hoe het zit met de financiën en de kascommissie zag dat het goed was. Hindrik heeft ons op de hoogte gebracht hoe het zit met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. En we zijn als bestuur heel blij dat Heleen, met goedkeuring van de aanwezige leden, is toegetreden tot het bestuur. Een van haar eerste klussen vanuit het bestuur is deelnemen aan de voorbereidingsgroep tot vorming van de functioneringscommissie. 

En dat allemaal tussen twee verkiezingen in. De provinciale verkiezingen hebben zoals jullie weten goed uitgepakt voor GL en ik heb de hoop dat we dadelijk bij de Europese verkiezingen net zo goed gaan scoren. Ook bij de waterschapsverkiezingen hebben duidelijk meer mensen voor natuur en duurzaamheid gekozen. GroenLinks zit duidelijk in de lift! Ook in Apeldoorn gaat het goed, onze fractie heeft de gelegenheid om het GL geluid te laten horen. Onze wethouder gaat stug door op een stabiele wijze, waarbij de GL gedachte natuurlijk een rol speelt bij alle collegebesluiten die hij moet nemen. 

De komende tijd gaan wij vanuit het bestuur, samen met een flink aantal leden, aan de slag met het samenstellen van de functioneringscommissie. Binnenkort aan de slag om samen met onze nieuwe Media Manager, Jochem Poeder, weer een boost te geven aan facebook en verdere sociale media. En we hopen natuurlijk dat Hans Wijering weer veel steun krijgt bij zijn acties als campagneleider om nog meer mensen op GL te laten stemmen. 

Groet, Arjin Jans