Van de voorzitter... - juni 2019

Als bestuur willen wij jullie als belangstellenden eens per ongeveer twee maanden laten weten wat de onderwerpen zijn waar wij in die periode aan hebben gewerkt. Wij doen dat in de vorm van een brief van de voorzitter.

Beste lezers,

Het zonnetje schijnt, alle verkiezingen achter de rug, GroenLinks groeit en bloeit. Kortom de politieke rust lijkt weergekeerd. Maar schijn bedriegt. Er is veel gaande waar GL de verantwoordelijkheid bij voelt om te zorgen voor verbeteringen, Europees, landelijk, maar zeker ook lokaal. In Apeldoorn is het financieel spannend door de enorme bezuinigingen die landelijk zijn doorgevoerd op de lokale zorg. Een uitdaging voor onze eigen GL wethouder Detlev Cziesso en voor geheel GL Apeldoorn. Een andere uitdaging zit in het weerwoord geven op het populisme, ik ga geen namen noemen, dat zou te veel eer zijn voor de mensen waar ik aan denk. Dit weerwoord geven en in woord en daad laten horen en zien dat het anders kan is een taak voor alle GLers. Ieder in zijn eigen omgeving. Reden temeer voor het bestuur om zich extra goed te richten op haar taken. Gelukkig doen we dit niet alleen. Heleen is vanuit het bestuur gestart met de eerste gesprekken met de voorbereidingscommissie voor de installering van de functioneringscommissie, samen met GL leden die de nodige kennis in huis hebben en tijd willen stoppen in een gedegen opzet. Super. 

Een aantal bestuursleden heeft een landelijke trainingsdag gevolgd waar we met verrijkte kennis en ervaring vandaan zijn gekomen. 

En, een extra leuk onderwerp, we zijn bezig om bijeenkomsten te organiseren voor GL-leden en andere belangstellenden, waar we op ontspannen wijze verder met elkaar kennis kunnen maken en waar we ook nog wat van opsteken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld een GroenLinkscafe als idee, maar dat gaat nog vorm krijgen, hierover later meer.

in de tijd tot aan de volgende ALV hebben wij nog genoeg te ontwikkelen, uit te werken, te verbeteren, te overleggen en waar kan en gewenst onze vertegenwoordigers in de politieke arena te ondersteunen.

Groet, Arjin Jans