Precies een week geleden was het weer zover: de jaarlijkse MPB vergadering. MPB is de Meerjaren Programma Begroting. Hierin worden de inkomsten en uitgaven van de gemeente Apeldoorn besproken. Wat zijn de inkomsten en hoe worden die besteed? Waarom en wat willen wij eventueel nog toevoegen of aanpassen? Deze infographic geeft een mooi overzicht hiervan. De uitgebreide versie lees je hier: https://apeldoorn.begroting-2023.nl

Spannend
Een super spannend moment, niet alleen omdat het een belangrijk instrument van de raad is, maar ook omdat het de eerste keer met onze vrijwel nieuwe fractie is. Hoe werkt dat samen, wie doet wat, wat is de bedoeling, en wat is echt niet de bedoeling. Na een flinke voorbereiding van weken, hadden we er vooral veel zin in. Gelukkig maar, want de vergadering begint al om 14u ’s middags.

Algemene beschouwingen
Zoals gezegd is de voorbereiding voor de MPB al weken geleden begonnen. Maar de aftrap was op donderdag 3 november. Tijdens deze vergadering vertellen alle fracties wat zij van de begroting vinden en kunnen er vragen gesteld worden aan elkaar. Dit zijn de algemene beschouwingen. Het is de moeite waard om dit terug te kijken, omdat wij het een keer anders dan anders deden met een interactieve powerpoint. Ellen vertelde toen al dat wij blij zijn met de begroting. Veel van wat wij als GroenLinks belangrijk vinden, zien we terug in de MPB, zoals armoedebestrijding, de transitie in de agrarische sector, duurzaamheid en woningbouw. Maar ook brede welvaart, waarin het welzijn van de inwoners voorop staat en het niet alleen om welvaart draait, vinden wij een mooie toevoeging.

Moties
Ondanks dat wij blij zijn met wat er in de MPB staat, hebben wij toch op twee thema’s een motie ingediend. Deze verdienen wat ons betreft extra aandacht: namelijk het vergroenen van de bedrijventerreinen en de relatiemanager agrarisch.

Op dit moment zijn de bedrijventerreinen erg grijs, veel gebouwen en weinig groen. In het coalitieakkoord staat dat er 5000 bomen gepland gaan worden. Wij vinden het een goed idee als we beginnen bij de bedrijventerreinen. Dat gaat hittestress tegen, maar bomen en groen zorgen ook voor een gezondere werkomgeving. De motie is door velen mede ingediend en daardoor snel unaniem aangenomen.

In de MPB worden ook nieuwe voorstellen gedaan, zoals het aannemen van een relatiemanager agrarisch. In het kader van de gehele transitie in de agrarische sector is het goed om hier speciale aandacht aan te geven door het aanstellen van een relatiemanager. Wij denken dat het heel goed is hier goed in te investeren. Het gesprek met de boerenbedrijven, samen kijken naar de mogelijkheden en de perspectieven onderzoeken zullen steeds belangrijker worden. Daar is tijd en ruimte voor nodig. Een tweede relatiemanager kan hier alleen maar aan bijdragen. De motie vraagt om uit te zoeken of dit mogelijk is en inderdaad voldoende bijdraagt. Omdat er geen mede-indieners waren, was het nog even spannend. Maar met 32 voorstemmen en 6 tegenstemmen is ook die motie aangenomen.

Stoel van de Toekomst
Na het bespreken van 12 amendementen en 27 moties werd de vergadering bijna afgerond. Uiteraard volgde nog een stemming over de gehele MPB. Deze is met grote meerderheid aangenomen. We zijn tevreden over de MPB, het verloop en de diverse wijzigingen (amendementen) en initiatieven (moties). Een groot deel daarvan passen heel mooi bij ons.

Al deze plannen hebben wij voor onszelf in een beeld gevat: De Stoel van de Toekomst. Voor ons is de 40ste stoel, die nu leeg is in de gemeenteraad, voor de toekomst. De bestuurders van nu hebben impact op de toekomst. Dus bij alle beslissingen die wij moeten nemen, houden wij de toekomst in onze gedachte. Wij nodigen eenieder uit dit ook te doen.
 

Klik hier om het verslag en de opname van de hele vergadering te bekijken.