Algemene Beschouwingen 3 Nov 2022 Afspelen op YouTube

Algemene Beschouwingen                                                                                   3 November 2022

 

Video: Groenlinks heeft een paar punten hoog op de agenda.
Niet alleen de economische welvaart is belangrijk voor onze gemeente, wij vinden ook dat het welzijn van de inwoners voorop moet staan.
Voor iedereen is het duidelijk dat er keuzes gemaakt moeten worden. We staan voor grote opgaven. Zoals het stikstof probleem, de transitie van de landbouw, woningbouw, de energietransitie, inclusie en armoede.
Groenlinks beseft als geen ander dat we dit alleen voor elkaar kunnen krijgen door samen te werken!

Laat ik beginnen met te zeggen dat wij heel blij zijn met de meerjaren programma begroting 2023-2026. Complimenten hiervoor aan het college en de ambtenaren.
In 2020 bij de algemene beschouwingen begon GroenLinks met de zin: Deze MPB bespreken wij met elkaar in een onzekere tijd. Een onzekere tijd die gevolgen heeft voor onze inwoners.
Helaas zijn onzekerheid en onvoorspelbaarheid terugkerende thema’s zo blijkt. In dit geval niet vanwege corona of geld tekort, maar vanwege tekorten bv aan personeel en grondstoffen. Belangrijk is dat wij ook realistisch blijven en kijken naar de capaciteit die we als gemeente in huis hebben en daarin zie je nu dat we keuzes moeten maken. Wij blijven onze doelen goed voor ogen houden. Natuurherstel, klimaattransitie, bestaanszekerheid en kwaliteit van leven voor mensen. Soms botsen die.

Video: Al deze uitdagingen zijn terug te brengen tot 5 belangrijke punten: Vergroening van onze bedrijventerreinen.

Dat is om 2 redenen erg belangrijk: Klimaat en mens.
Voor de eerste geldt dat bomen positief werken op het klimaat. Ze nemen stikstof op, houden bodemwater vast en werken goed tegen hittestress.
Daarbij en dat is punt 2, is het goed voor de mens om lekker te kunnen wandelen in je pauze in een groene koelere omgeving. Studies tonen aan dat mensen dan gelukkiger zijn en beter presteren.
Kortom, win win win voor klimaat, economie en de mens.

Daarom dienen wij een motie in om onze bedrijventerreinen te vergroenen

Video:  Ik kan het daar alleen maar heel erg mee eens zijn.
Het volgende thema is voor Groenlinks: Inclusie. Een belangrijk thema dat hoog op onze agenda staat.

Inclusie is volgens ons gelijkwaardigheid om mee te kunnen doen en dat laat deze mpb zien.
Waar we bijzonder blij mee zijn is het aanvalsplan om armoede tegen te gaan. We vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen met bijvoorbeeld de energietransitie. Maar ook dat onze gebouwen en buitenruimte toegankelijk zijn voor iedereen. Wij zijn dan ook heel erg benieuwd naar hoe het aanvalsplan eruit gaat zien en we willen meegeven aan de portefeuillehouder dat wij graag zouden zien dat er gebruik wordt gemaakt van mensen met ervaring bij het opstellen en uitvoeren.

Video:  Prachtig verwoord. Gaan we naar ons derde thema.
Een thema dat ons als sinds jaar en dag nauw aan het hart gaat: u raadt het al: het klimaat.

We willen de aarde leefbaar doorgeven aan volgende generaties en dat moet beter dan we nu doen. Denk aan geïsoleerde huizen, zonnepanelen, windmolens, schone lucht en veel groen om je heen.

De zorgen die wij ons maken over de klimaatverandering zien we gelukkig ook terug in deze MPB en we blijven daar scherp op.

Video: Ook op het gebied van landbouw hebben wij zo onze visie en ideeën. Vooral als het gaat om ontwikkeling binnen de landbouw.

Het is de komende jaren belangrijk om perspectief te bieden voor boeren en in te zetten op natuur inclusieve landbouw.
Vier jaar geleden heeft GroenLinks hierover een motie ingediend en daar is uiteindelijk de notitie veehouderij en tour de boer uitgekomen. Hiermee lopen we voorop in de transitie en ondernemen we actie. En dat zien we terug in de MPB. Het gesprek voeren met de boeren is daarin super belangrijk en daarom willen we een tweede relatiemanager.

Video: Allemaal prachtige thema’s en plannen die we samen hebben gevat als een beeld. De stoel van de toekomst.

We hebben die 40e stoel hier over. Dit willen we symbolisch meegeven aan de aanwezige raadsleden, collegeleden, fractievertegenwoordigers, fractievolgers, ambtenaren en publiek.
Wij houden deze in het achterhoofd bij het nemen van beslissingen en we roepen jullie op dit samen met ons te doen.

 

Video: Laat de toekomst meetellen in alle beslissingen
Daarom stellen wij een stoel van de toekomst voor
De bestuurders van vandaag hebben impact op de toekomst. Dus neem je als bestuurder beslissingen, denk dan aan die stoel met kinderen.