We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk. De afgelopen weken hebben wij drukke weken gehad, benieuwd wat wij gedaan hebben? Lees dan hier verder.

Donderdag 8 december
Donderdag 8 december mocht ik naar de ontmoeting in Loenen. Met een groepje raadsleden zijn we met elkaar die kant op gereden. Dank voor de carpool-actie, Robert-Jan (D66)! Het was een waardevolle avond, waar vele inwoners van Loenen ons vertelden over hun verenigingen, actiegroepen en initiatieven. Leuk om elkaar op deze manier te ontmoeten en langer met elkaar te spreken over de uitdagingen en wensen in Loenen.

Een aantal belangrijke zaken spelen al jaren, zoals de verkeersveiligheid en woningwensen. Zonnedorp Loenen is natuurlijk een mooi voorbeeld van de aanpak van het verduurzamen van een dorp samen met de inwoners.
We komen graag een keer terug! Dank voor jullie gastvrijheid!

Dieuwke

De Ontmoeting, 8 december met als Thema onderwijs
Afgelopen donderdag 8 december was ik (Ellen) samen met Kirsten, Paul en Henk bij de ontmoeting met de scholen in Apeldoorn. Wat ik daarvan meegenomen heb is dat ik vooral heb gehoord dat er behoefte is aan scholen die breed worden gebruikt en meer voorzieningen in zich hebben zoals schoolmaatschappelijk werk, cultuur en sport.

Kirsten wat vond jij van deze avond?

We werden welkom geheten op het Veluws College Cortenbosch die op dit moment gehuisvest is in de Maten. Het eerste deel ging over gelijke kansen voor iedereen. De Gelijke Kansen Alliantie, een initiatief van het Ministerie van Onderwijs gaf ons een presentatie over de situatie in Apeldoorn. Wat mij vooral verbaasde dat er geen zicht is op hoe gelijk de kansen zijn voor kinderen met een beperking. Dit baart mij zorgen.

En Paul wat is jou bijgebleven?

Het was een ontmoeting in een prettige sfeer waarbij wij (de gemeente) vooral werd aangesproken in haar rol om voorwaarden te scheppen voor een goed schoolbeleid: de gebouwen, de relatie met de wijken en vooral ook in de samenwerking. De gesprekken over en weer (dialoog) worden gekleurd door de achtergrond van de scholen of politieke partij. Zonder dat het de ontmoeting in de weg stond. Treffend was de oproep om de nieuwe generatie – de bezoekers van de scholen - bij de ontmoetingen te betrekken. Ik dacht toen ook aan de Toekomststoel, de jongerenraad en de Kinderburgemeester. Gesprekken met onderwijzers, directies en koepels laten de vraagstukken van onderwijs en scholen duidelijk voelen.

Henk, onze onderwijs-specialist, wat neem jij mee?

Een school is geen gebouw. Het gaat om hoe mensen samen leren leven en samen kennis opdoen. Mij blijft vooral bij dat er veel georganiseerd wordt om te praten over verkleinen van kansenongelijkheid. Ik heb deze avond nog niet gehoord van een soort aanvalsplan om echt te sleutelen aan verkleinen van de grote verschillen in kansen. Hopelijk komt daar in de volgende fase verandering in.

Zaterdag 10 december
Op 10 december is al jaren het jaarlijkse schrijfmoment van Amnesty International. Dit jaar bestaat Amnesty International Apeldoorn 50 jaar. Dus naast het schrijven van brieven, heb ik de organisatie namens GroenLinks Apeldoorn een lekkere traktatie aangeboden ter felicitatie.

Dieuwke

Dinsdag 13 december
Dinsdag 13 december was ik aanwezig bij de officiële opening van het AZC aan de Deventerstraat. Na een woordje van het COA, de commissaris van de Koning (tevens oud-burgermeester van Apeldoorn) John Berends en onze burgermeester Ton Heerts, werd een boom geplant ter ere van de opening. Na jaren is deze verhuizing eindelijk een feit. Een mooi terrein, met goede units met een eigen keuken. Het is nog wennen voor iedereen, maar het is een hele verbetering in huisvesting voor de mensen die op de vlucht zijn en hier asiel hebben aangevraagd.

Dieuwke

Knalfuif
Afgelopen dinsdag was het weer zo ver, onze oudejaarsbijeenkomst met de naam Knalfuif. Het was een gezellige middag in café Gigant, bedankt allemaal voor jullie komst!

Bekijk hier de Video van de Knalfuif

Anoek

Opening AZC Deventerstraat
Henk Veneman

Donderdag 15 december
Expertmeeting woningmarkt:
We kregen een soort masterclass met allemaal feiten en wetenswaardigheden (schaarste, waarden, slaagkansen, zoekdienst en urgentievoorwaarden) die we kunnen gebruiken om straks een goede koers te geven aan het vast te stellen woonprogramma.

Henk

Verordeningen Maatschappelijke ondersteuningen en Zorg voor Jeugd
Hierin bepaalt Apeldoorn wat gewijzigd gaat worden aan normen om in aanmerking te komen voor zorg. Een goede ontwikkeling is dat dat ook mondeling gaat kunnen. En dat er ook tegemoetkoming gaat komen voor sporthulpmiddelen. We stelden een vraag over 'gedwongen verhuizen' wanneer een woning aangepast zou moeten worden en er elders al zo'n aangepaste woning is. Mensen niet weghalen uit hun netwerk, dachten we. De wethouder stelde ons gerust dat er nog allerlei 'veiligheidskleppen' in zitten.

Henk

Participatieverordening ''Apeldoorn dat zijn wij'' 
Donderdag mocht ik namens GroenLinks de PMA doen rondom participatie. Ik vond het erg leuk om deze keer een debat te doen met interruptie microfoons, al vroeg ik me wel af of ik Cooper wel of niet zou gebruiken om naar de microfoons te gaan. Dit keer heb ik het zonder hond gedaan wellicht de volgende keer met Cooper proberen. Er lagen 2 stukken voor met de vraag of deze klaar zijn voor besluitvorming in de raad. Ik wil graag dat er meer aandacht komt voor inclusiviteit, dat er bij voorbaat nagedacht wordt over hoe bijvoorbeeld mensen met een beperking betrokken kunnen worden bij de participatie. Daarnaast merken we dat er geregeld gaten vallen in het participatieproces, daarom heb ik gepleit voor een plan van aanpak rondom de participatie.

Kirsten

Zwembad Noord

Zwembad Noord
Sinds het besluit van de gemeente in 2021 om een nieuw zwembad in Apeldoorn Noord te realiseren zijn er nieuwe feiten. Politiek is vooruitkijken. Vanwege de nieuwe feiten zijn er bestaande en nieuwe varianten voor een zwembad in Apeldoorn Noord. Zwembad De Sprenkelaar heeft ook een variant bedacht. Om een goede keuze te maken over welke variant het beste is voor alle Apeldoorners, zal er aanvullend onderzoek nodig zijn. In de raadsvergadering van eind december 2022, zal aan Wethouder een onderzoeksopdracht gegeven worden.

Ewald

Audit comité
In het audit comité presenteerden de collega’s van het bureau de manier waarop brede welvaart vorm krijgt in de begroting. Dat is een omvangrijke klus waarbij zij het comité en de raad op gezette tijden meenemen. Daarnaast adviseerde het comité, na een kritische bespreking, het presidium om de Financiële Verordening ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Paul

Audit Comite
Midwinter Marathon

Zaterdag 17 december
Zaterdag was ik samen met een collega fractievertegenwoordiger van de ChristenUnie en de sportcoach te gast bij de radiouitzending van RTV Apeldoorn. We gaan namelijk met zo’n 20 raadsleden meedoen met de midwinter marathon. Ik heb me opgegeven met het idee dat ik nodig weer eens aan mijn conditie moest gaan werken en dit is natuurlijk een mooie stok achter de deur. Door mijn visuele beperking lukt het me niet om zelfstandig mee te doen met de midwinter marathon. Mijn geleidehond Cooper is hier niet voor opgeleid, dus heb ik hulp gevraagd. We wilden er als raad graag een goed doel aan hangen en dit is stichting Running Blind geworden. Vorige week hebben zij ons een clinic gegeven zodat iedereen kon ervaren hoe het is om als visueel beperkte loper en als begeleider hard te lopen. We willen graag dat Running Blind in Apeldoorn ook een actieve afdeling krijgt. Hiervoor hebben we een crowdfundingsactie opgestart. We zouden het geweldig vinden als u ons wil sponsoren bij het rennen van de 8 km.

Dit kan via de volgende link: https://voorapeldoorn.nl/nl/initiatives/activities/details/funding/194/maak-running-blind-zichtbaar

Wordt vervolgd!  
Kirsten

Wil jij ook kennismaken met ons? Of meedoen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl