Week 48 door de ogen van de Fractie

We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk.

Vrijdag 25  November
NEDERLAND IS BEPERKT
Af en toe hebben we ook onze voelhoorns met "landelijk'. 25 november was ik online bij de presentatie van de initiatiefnota door Lisa Westerveld. Een nota met 71 ideeën om beter te realiseren dat iedereen volwaardig mee kan doen. En hoe voorkomen kan worden dat het ervaren wordt als extra kostenpost, als iets lastigs. Het hoort als een normale opdracht voor onze samenleving gezien te worden. Onderaan de tekst van de link zit de 'knop' om de hele nota in te kunnen zien, helaas nog niet in braille. Veel lees- of luisterplezier - en hopelijk ook straks in braille. Binnen onze fractie is een werkgroep inclusie. We gaan natuurlijk bekijken wat we in Apeldoorn nog beter kunnen gaan doen.

https://www.groenlinks.nl/nieuws/ons-land-beperkt-groenlinks-presenteert-initiatiefnota-voor-een-inclusieve-samenleving

Henk

Dinsdag 29 november
Vanavond was ik als toehoorder bij de informatieavond voor de bewoners van Veldhuis over het masterplan gebiedsontwikkeling. Dit plan is nog een verkenning. Het plan is een grootstedelijk plan met groene en biodiverse beplanting, groene daken, duurzame bouw en water. Vooral ook aansluiten op wat er is en nieuwe en spannende architectuur. De bedoeling is dat oud en nieuw mooi samenkomt. Het plan maakt deel uit van een groter geheel.

Er waren veel bewoners aanwezig en zij maken zich zorgen over het mogelijk ondersneeuwen van het karakter van het Talens gebouw en van de schoorsteen en over de hoogte van sommige geplande gebouwen. Er moeten namelijk 750 woningen komen. Daarbij verdwijnt de supermarkt van de huidige plek. Waar komt deze voorziening? Hoe zit het met windberekeningen? Kans op sluipverkeer en parkeeroverlast e.d. De ambtenaren gaan verder met de planontwikkeling en de bewoners krijgen nog meerdere momenten om in de verdere procedure te participeren. Het streven is om dit onderwerp in juni 2023 voor besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Ik kan mij voorstellen dat het een heftig plan is als je in het gebied woont en dat de gemeente hier een taak heeft om de bewonersparticipatie serieus vorm te geven. Gelukkig hebben ze dit inmiddels opgepakt. We moeten als raad goed letten op de verdere invulling, denk aan percentage sociale huur, wordt het echt zo groen, voorzieningen, toegankelijkheid en dergelijke.

Wordt vervolgd.

Ellen

Gebiedsvisie Veldhuis
Paul Baart

Donderdag 1 december
PMA Stad maken op de Veluwe

In twee sessies bespraken we het onderwerp 'Stad maken op de Veluwe'. De ambtelijke staf benaderde het college nadat Minister de Jonge een brief schreef over de woningbouw en Minister van der Wal over stikstof. Onze plannen tot 2040 voor onze groene parkstad kunnen we daardoor misschien niet doen. Daarbij komen de enorme kosten voor materialen en het tekort aan mensen in alle sectoren. Kortom niet alles kan en zeker niet alles tegelijkertijd. Het college wilde daar met de raad over spreken (consulteren). Natuurlijk kan niet alles op korte termijn. De plannen voor het Centrum, langs het spoor en langs het kanaal gaan voor, ook de Zuidrand en Uddel hebben voorrang.

Welke keuzes het college precies maakt, vertelt ze de raad regelmatig. En natuurlijk gaat het gewone werk van de gemeente gewoon door.

Vrijdag 2 December

Hebben jullie het stuk van onze wethouder Danny gelezen in de krant?

https://www.destentor.nl/apeldoorn/apeldoorn-geeft-geen-geld-maar-liever-een-koelkast-tegen-hoge-energierekening~a60efac6/

Gift in Natura de Stentor

Na de speciale raadsvergadering waar we afscheid namen van wethouder Wim Willems hebben we een normale raadsvergadering gehad. Een aantal onderwerpen kwamen als “rechtstreeks” op de agenda. Vaak zijn deze onderwerpen al in een aparte PMA behandeld en besproken. De meeste onderwerpen worden per hamerslag aangenomen, maar ruimte voor een stemverklaring (iets wat je wilt meegeven of toelichten bij je stem) is er altijd. Dit keer kwam ook het “Convenant regionale samenwerking Beschermd Wonen” langs. In het kort betekent dit dat de afspraken vastgelegd zijn m.b.t. het samenwerken in de regio Oost Veluwe. Kirsten heeft dit onderwerp in een eerdere PMA besproken. Haar input wilden wij graag nog extra benadrukken als stemverklaring:

“Wij zullen voor stemmen, maar willen de wethouder graag meegeven om dit soort afspraken en communicatie hierover in duidelijke en begrijpelijke taal (B1) uit te werken. Zodat iedereen het begrijpt, zeker de doelgroep om wie het gaat. In dit soort afspraken en onderwerpen wordt zoveel in cijfers uitgedrukt, maar laten we vooral niet vergeten dat het gaat om mensen.”

We vinden dit een belangrijk punt om even uit te lichten in deze blog.

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl