Week 47 door de ogen van de Fractie

We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk.

Woensdag 23 november
Bijeenkomst  woonprogramma

9000 Woningen erbij in onze gemeente richting 2040. Dat is de opdracht. Bouwen, bouwen, bouwen... dat is de opdracht. Maar wat voor soort woningen. En waar? Uitbreiden alleen? Bestaande locaties die hun functie verliezen, zoals winkels, ombouwen naar woningen. Inbreiden heet dat. Richtinggevende uitspraken zijn al gedaan in notities richting 2040.

Volgens het College zijn er nog meer richtinggevende uitspraken nodig waar het woningbouwprogramma aan moet gaan voldoen voordat 'de schop in de grond kan'. Het adviesbureau Ossanen is ingehuurd om uit allerlei betrokken instanties op te halen waar rekening mee gehouden moet worden en wat de wensen en ideeen zijn. En zo te komen tot een woningbouwprogramma waarbij ook de Gemeenteraad een instrumentarium krijgt om 'de vinger aan de pols te houden'. Wat betreft de uitvoering. Woensdag was het in 2 sessies de beurt aan makelaars, ondernemers en aan zorgpartijen om hun gedachten op tafel te leggen. Vanuit onze fractie was ik als toehoorder aanwezig bij dit proces.

Henk

Jongerenraad
Apeldoorn heeft de grootste jongerenraad van Nederland. Wij werden als gemeenteraad gevraagd deze week aan te sluiten. De jongeren hadden pitches voorbereid. Ik vond het indrukwekkend hoe open en kwetsbaar de jongeren zich opstelden en persoonlijk ervaren problemen aan de kaart stelden. Veel sociale ideeën passeerden de revu, beter openbaar vervoer, meer prettig zittende bankjes in winkelstraten, laagdrempelige psychische ondersteuning en de uitsluiting van een rolstoelafhankelijke pittige jongedame in een rolstoel van de schoolwerkweek, maar ook in uitgaansgelegenheden. Hopelijk hebben ze zich gehoord gevoeld, en weten we elkaar steeds beter te vinden. Dit zijn de pareltjes van het raadswerk als je het mij vraagt. Wordt vervolgt!

Kirsten

Detlev Boom

Donderdag 24 November
Planten van de Detlevboom
Vandaag, 24 november 2022, heeft GroenLinks Apeldoorn een boom geplant voor Detlev Cziesso, als dank voor 10 jaar wethouderschap. Hij was onze GroenLinks wethouder van 2012-2022. De Quercus Pubescens oftewel de donzige zachte eikenboom, heeft een mooie plek gekregen in het Sprengenpark waar ook veel kunst in de buitenruimte te vinden is.

Meer bomen, meer groen in onze mooie stad en Detlev veel geluk en heel veel dank!

Bestuur en Fractie

Werkbezoek Voedselbank
Mijn bezoek aan de voedselbank begon met een tippel van de bushalte naar de voedselbank. Al tippelend vroeg ik me af hoe mensen dit doen die een voedselpakket komen halen en niet in staat zijn om te fietsen en ook geen beschikking hebben over een auto. Deze uitdaging wordt herkend, buiten het aanspreken van het netwerk van de klant is er op dit moment geen oplossing voor. Het probleem is zelfs nijpender. De voedselbank zal andere huisvesting moeten vinden. De aanwezige raadsleden werden zich hier bewust van, helaas kunnen wij de voedselbank in Apeldoorn niet missen.

Kirsten

PMA Stadmaken op de Veluwe

PMA Stadmaken op de Veluwe
Donderdag ging het over de position-paper (de beschreven mening/opvattingen) van de directeuren mevrouw De Bruine en de heer Raaphorst over Stad-maken op de Veluwe. Zij presenteerden de keuzes namens het college. Als we naar de plannen kijken (Coalitieakkoord) wat is dan het belangrijkste om te doen (urgentie) wat kunnen we nu doen (haalbaarheid)  en wat kunnen we beter later doen. Zeker als we rekening houden met het stikstofbeleid en de verandering waarbij we steeds beter rekening houden met het milieu (energietransitie). Zij stellen voor de Spoor-, Kanaalzone, de binnenstad, Uddel en de zuidrand van de stad voorrang te geven. Dat natuurlijk naast het werk dat de gemeente moet doen. We weten nu wat de voorstellen zijn en waarom de directeuren deze keuzen maken. De volgende week (1 december)  gaan we die keuzes bespreken in een politieke markt.

Paul

PMA Samen 1
Donderdag werd in de politieke markt het jaarverslag van Samen1 besproken. Samen1 is de lokale TV en radiozender. Kern daaruit: te weinig vrijwilligers om goed door te ontwikkelen. Samenwerking met vorige licentiehouder wordt geblokkeerd. Een klacht ingediend bij Commissariaat van de Media over niet voldoen aan de voorwaarden door Samen1. Dat leidde tot mijn bijdrage met de metafoor: Oorlog in plaatselijk medialand en oproep tot het inschakelen van peacemaker om zo te komen tot een goed functionerende lokale omroep met voldoende slagkracht.

Henk

PMA Zwembad Apeldoorn Noord
In de politieke markt donderdag werd gesproken over de herziening van een besluit van de Gemeenteraad van februari 2022. VVD en Lokaal Apeldoorn brachten de conclusie in dat nieuwe feiten (hogere bevolkingsgroei dan verwacht, nieuwe partijen die om zwemwater vragen). Dat vonden andere partijen (CDA en PVDA voorop) maar 'dunnetjes' en vroegen aandacht voor betrouwbare overheid wanneer zo snel een besluit weer herzien kan worden. Namens GroenLinks bracht ik het volgende in: Voldoende zwembadwater is nodig: zwemdiploma voor iedereen, sport en bewegen belangrijk. Wanneer dat nu tot herziening moet leiden, met hogere kosten, gaan we daarin nu mee. Zeker omdat het nog meer extra gaat kosten wanneer we over 15 jaar erachter komen dat we onvoldoende zwembadwater hebben.

Henk

PMA veiligheidsbrief 1e helft 2022

In deze politieke markt stond de vraag centraal of de cijfers en inzet partners over de 1e helft voldoende bijdragen aan behalen van doelen zoals gesteld in integrale veiligheidsplan Apeldoorn (iva). Overigens is ons Apeldoorns basis politieteam uitgeroepen tot het beste van Nederland! Hoe stoer is dat.

Apeldoorn heeft veiligheid hoog in het vaandel staan. Algemeen is er een lichte daling te zien in de cijfers van criminaliteit. Dat zegt natuurlijk niks over het veiligheidsgevoel van Apeldoorners. Rapportages maken niet een veilige samenleving. Er zijn in deze politieke markt vele discussies gevoerd over gevoel, feiten en preventie en de verharding van de samenleving. Veelal is het sleutelwoord preventie. Een van de vragen van GroenLinks was of in de rapportage ook duidelijk en kort omschreven kan worden of de gestelde doelen gehaald zijn. Nu staan er veel cijfers maar geen duidelijke antwoorden. Voorbeeld: bij het doel over digitale criminaliteit staat dat we willen dat de meldingsbereidheid omhoog gaat. Niet duidelijk is of dit gehaald is.

Algemene conclusie: duidelijk is dat de overheidsaanpak (criminaliteit voorkomen door het verbeteren van samenwerking tussen overheden) die Apeldoorn voert zijn vruchten afwerpt en, heel belangrijk, om Apeldoorn veilig te houden moet heel erg hard gewerkt worden!

Ellen

PMA Veiligheidsbrief 1e helft 2022

Maandag 28/11 in de Stentor: Sociale huurwoningen, ondanks protest.
Een van de twee onderwerpen die ik donderdag in de PMA (politieke markt) besprak namens Groenlinks Apeldoorn. Ik vond het erg dubbel, we begonnen de avond met veel insprekers. Met name bewoners die in de buurt van het plan wonen. Begrijpelijk maken ze zich zorgen en zouden ze liever geen hoogbouw vlakbij hebben. Tegelijk moeten er woningen gebouwd worden. Met name in deze sector: sociale huur en gericht op 1- en 2 persoonshuishoudens.

Ik maak het liefst altijd iedereen blij. Maar dat kan gewoon weg niet (altijd), en dus moet je soms keuzes maken kijkend naar het grote geheel. En wat is dan het beste voor de Apeldoorners? Alles afwegend is het toch besluitrijp en gaan we komende vergadering voor het plan stemmen. We hebben wel nadruk gelegd op duurzaamheid: zoveel mogelijk panelen plaatsen, we zijn zeer tevreden dat er aandacht is voor natuur inclusief bouwen (dus al tijdens de bouw nestkastjes plaatsen), aandacht voor biodivers groen rondom.

Mijn tweede onderwerp ging over een mogelijke stadscamping. Diverse lokaties zijn onderzocht en Het Orderbos kwam als meest geschikt naar voren. Nou, dat lijkt me geen goed idee. Zo’n veel gebruikt, groen park deels ombouwen naar stadscamping is wat ons betreft een no-go. Prima om in gesprek te gaan mochten zich initiatieven voor doen. Maar voor ons is een stadscamping geen halszaak, niet ten koste van alles. We hebben mooie pop up campings gehad zoals de De Buurtcamping Matenpark, laten we die vooral blijven organiseren 🏕️

Dieuwke

Sociale Huurwoningen DeStentor
Werkbezoek PI Zutphen

Vrijdag 25  November
Werkbezoek PI Zutphen

Als gemeenteraad zijn we uitgenodigd voor een kennismaking bij de PI (penitentiaire inrichting) in Zutphen. Het was een indrukwekkend bezoek, overal deuren die dicht gingen en alleen door anderen open gemaakt konden worden. Ondertussen kregen we informatie over hoe gedetineerden begeleid worden. Tijdens de detentie kunnen de gedetineerden werken en certificaten halen om daarna beter te kunnen reïntegreren. Een goede samenwerking met de gemeente is hierin van groot belang, een huis en inkomen zijn voor ex-gedetineerden een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde reïntegratie.  

Anoek & Kirsten

Wil jij ook kennismaken met ons? Of meedoen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl