We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk.

Kirsten heeft de afgelopen weken niet stil gezeten en de volgende dingen bezocht namens GroenLinks.

PGA
Het platform gehandicapten apeldoorn is een actieve groep ervaringsdeskundigen die zich actief bemoeit met het Apeldoorns beleid op het gebied van toegankelijkheid. Op uitnodiging van GroenLinks hebben we met een aantal raadsleden met het platform doorgepraat over bijvoorbeeld toegankelijke speeltuinen en een toegankelijke website van de gemeente. De conclusie was vooral dat we met zijn allen heel bereidwillig zijn maar dat het in de uitvoering nog wel eens mis gaat. We blijven hier als fractie alert op.

Nieuwe GGZ

Jim van Os presenteerde op het hoofdkantoor van GroenLinks in Utrecht zijn visie over de nieuwe GGZ. Psychisch lijden wordt tot nu toe gezien als een ziekte in het hoofd. Jim van Os geeft in zijn visie aan dat psychisch lijden zich veel afspeelt op het sociale vlak. Echter de GGZ activiteit en sociale zorg zijn niet afgestemd op elkaar. De gemeente zal hierin de komende tijd een steeds grotere rol gaan spelen. Jim van Os schreef hierover samen met Myrthe van Spronsen het boek: we zijn God niet. Van medische benadering (steppend care) naar een ecosysteem met keuzevrijheid voor degene die het betreft.

Samenspraak
De week van de dialoog werd 28 oktober ingeluid met samenspraak. Geinteresseerden waren uitgenodigd om in de raadzaal met elkaar in gesprek te gaan over het thema samen thuis. Voor wie mee wilde doen met de filosofoon werden telefoonnummers willekeurig uitgewisseld zodat we een onbekende aan de telefoon kregen. Tot slot werd er door de stadsdichter een gedicht voorgedragen.

Dinsdag 15 November
Gemeenteraden van alle gemeenten in de Cleantech regio samen bijeen bij Het Loo in Apeldoorn. Ontmoeten en in gesprek met raadsleden over de toekomst van deze regio. Trots zijn op wat we hebben. Ook hard knokken voor de uitdagingen om een mooie toekomst te realiseren. Onder inspirende leiding van @harmedens hebben we nagedacht over de grote uitdagingen van onze regio. Conclusie die wij trokken is dat verbinding hebben met collega-raadsleden moet plaatsvinden, omdat we het als gemeente niet alleen kunnen. Wordt vervolgd dus.
Paul en Ewald

Donderdag 17 November

Werkbezoek CJG

Samen met Henk ben ik op werkbezoek geweest bij het Centrum voor Jeugd en Gezin. We kregen een duidelijke presentatie te zien over al hun werkzaakheden en de preventie die zij in Apeldoorn uitvoeren. Ik hoorde indrukwekkende verhalen en vond het een inspirende middag.
Anoek

Werkbezoek CJG

PMA "omgevingswet"

Ik had een onderwerp over de invoering van de omgevingswet. Het was een super technisch stuk wat veel voorkennis en juridische kennis vereiste. Kortom lastig te lezen en doorgronden. Ik zal proberen het kort uit te leggen. Wat werd gevraagd aan de raad is of we het eens zijn met het overzetten van de huidige regels en werkafspraken tussen raad en college in de nieuwe omgevingswet. Dat lijkt simpel maar is dat niet. Discussiepunten waren: Waar zitten de verschillen tussen huidig en straks en is dit dan het moment om die afspraken te herzien? Het voert te ver om hier de discussie te noemen en inhoudelijk e.e.a. uit te leggen. In ieder geval is het stuk besluitrijp verklaard. Dat houdt in dat het door gaat naar de raad en daar kun je dan als fractie voor of tegen stemmen. Verschillende fracties hebben hierop al moties en amendementen aangekondigd. Dus dat wordt weer een interessante avond!
Ellen

PMA "Programma voor de Veluwe"

Voor de Veluwe spelen ontzettend veel vraagstukken/thema's, zoals stikstof, recreatie, natuur, water en klimaat. Omdat natuurherstel van groot belang is en we ervan willen blijven genieten, is er een overkoepelend beleidsprogramma ontwikkeld. Wij vinden het een mooi document geworden, waarin alle vraagstukken en partners beschreven zijn. Dus complimenten aan de schrijvers! Het geeft pijnpunten dat is duidelijk, maar we gaan ermee aan de slag. Een aantal dingen die wij aan de wethouder hebben meegegeven zijn: concreet maken van de acties van onze gemeente en houdt aandacht voor de toegankelijkheid op de natuurgebieden. En dan doelen we niet op "zoveel mogelijk auto's dicht bij de natuur parkeren", maar we bedoelen toegang voor mensen met een handicap.
Dieuwke

PMA Leerplein 055

PMA “ Stand van zaken Leerplein 055’’

Stand van zaken verbetertraject Leerplein055. Dit was mijn onderwerp bij IGMDR (In Gesprek Met De Raad). Dhr ten Brinje en mevrouw Ookbekkink van College van bestuur van Leerplein055 informeerden de raad over de positieve omkeer bij een aantal scholen over de onderwijskwaliteit en over de kwaliteitszorg vanuit college van bestuur.
Henk

Zaterdag 19 November

Op zaterdagmorgen werden afgevaardigden van de fracties bijgepraat over de plannen en ontwikkelingen bij de Stichting Apenheul. Onder het genot van een ontbijt vertelden directeur Roel Welsing en Olaf Prinsen van de Raad van Toezicht over bezoekersaantallen, gewenste parkeersituatie en andere ontwikkelingen in het park. Na het ontbijt werd een rondleiding verzorgd door het nieuwe loslopende apengebied en nieuw gebouw op de plek waar de draaimolen stond.
Henk

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?
Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl