We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk.

Artikel 1
Artikel 1

Maandag 26 September

Geschreven door Anoek:

Afgelopen maandag was ik samen met Dieuwke bij de onthulling van Artikel 1 van de grondwet op het raadhuis. Deze motie werd vorig jaar ingediend door Wij Apeldoorn, Partij van de Arbeid en de SP.

Mocht je in de binnenstad zijn en meer willen weten over dit artikel, scan dan de QR code van de glazen pui.

In de avond hadden we Roel van Swam te gast, hij kwam afscheid nemen van alle fracties en gaf ons een mooi boek cadeau.

Roel van Swam
Platform Gehandicapten Apeldoorn

Donderdag 29 September

Donderdagmiddag zijn Henk, Ellen, Kirsten en Anoek op kennismakingsbezoek geweest bij CODA. Dieuwke is bij stichting Op Stap geweest. En Paul en Arjan Heinen hadden een afspraak met Danny. Een drukke dag met leuke gesprekken.

Geschreven door Kirsten:

Afgelopen donderdag voor de vergaderingen begonnen maakten we als gemeenteraad kennis met het platform gehandicapten Apeldoorn. We werden gevraagd om in een rolstoel plaats te nemen en ons avond eten zo proberen bij elkaar te scharrelen. Dat was dan wel nadat we na een flinke workout het gemeentehuis binnen kwamen en vervolgens in de file met de lift naar het bedrijfsrestaurant. Cooper wist zich niet zo goed raad met de situatie. Binnen hebben we nog even kort gesproken met de aanwezigen van het platform dit gesprek wordt binnenkort vervolgd.

Platform Gehandicapted Apeldoorn

Geschreven door Ellen:

Afgelopen week was ik namens GroenLinks aanwezig bij de prestatie over de WOO. WOO staat voor Wet Open Overheid die de WOB gaat vervangen. Deze wet is ingegaan per 1 mei 2022 en geeft de gemeenten 5 jaar de tijd om gefaseerd stukken te publiceren op de website PLOOI. Platform Open Overheids Informatie. De Woo heeft als doel overheden transparanter en daarmee controleerbaar te maken, doordat meer informatie actief openbaar gemaakt wordt.

Hoe is dit nu in Apeldoorn?

Uit een steekproef blijkt dat veel informatie al openbaar gemaakt wordt, maar dat de gemeente op dit moment niet voldoende is toegerust op het uitvoeren van de WOO. Het ambitieniveau van de gemeente is daarom basisniveau: hiermee voldoen we aan de wettelijke verplichting en heeft organisatie tijd om alles te implementeren en werkprocessen op orde te brengen. Na twee jaar volgt een evaluatie om te evalueren hoe het loopt en of er een tandje bij kan op ambitieniveau.

GroenLinks steunt deze keuze.

Verder was ik voorzitter bij de politiek markt over de verwerving van de Loenermarkweg 45. En hier was Dieuwke als raadslid aanwezig en daarover kun je meer lezen in haar bijdrage.

PMA Loenermarkweg 45

PMA WOONBELEID

Geschreven door Henk

In de politieke markt van afgelopen week ging het over de woonvisie. We hebben we onze belangrijkste prioriteiten ingebracht.  

Allereerst is GroenLinks blij met het feit dat het nieuwe visiedocument Woon- en Zorgvisie gaat heten. Het gaat niet alleen om stenen en gebouwen om in te wonen maar ook om een visie op kwaliteit van samenleven. Hoe de mensen zo goed mogelijk samenwonen in leefbare en vitale wijken. Met voldoende groen. Daar gaat het rode en het groene hart weer sneller van kloppen.

PMA Woonbeleid

Bouwen, bouwen, bouwen alleen zal ook niet genoeg zijn. Voor GroenLinks is het van belang dat er voldoende en goed betaalbare woningen komen voor iedereen. Met speciale aandacht voor jongeren. En dat er middelen komen om de doorstroming te bevorderen, waardoor de frustrerend lange wachttijden sterk bekort worden. Een dak voor iedereen: ook voor thuis- en daklozen. Inzetten van innovatieve oplossingen om op een meer klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijze te bouwen. En ook slim bestaande leegstaande kantoorpanden en winkels om te bouwen tot woonvoorzieningen. Versnellen van het goed isoleren van oude woningen is ook een prioriteit.

Ook de andere politieke partijen gaven hun inbreng. Met die gegevens gaat het College van Burgemeester en Wethouders aan de slag. Er is een adviesbureau betrokken om het concept voor de nieuwe woon- en zorgvisie op te stellen volgens een stappenplan. Dat begon dus in de politieke markt met eerst de aandachtspunten vanuit de politieke partijen te vernemen. En verder in samenspraak met alle betrokken actoren (van woningbouwcorporaties tot vertegenwoordigers van dorpen) te komen tot concept voor de Woon- en Zorgvisie. Daarna moet de politiek standpunten bepalen en prioriteiten stellen. Bedoeling is dat in april 2023 een besluit genomen wordt over de nieuwe Woon- en Zorgvisie.

Het Audit Comité

Geschreven door Paul

Omdat de gemeente Apeldoorn meedoet met het experiment intermediairmodel was de heer Pieter Krop onze gast. De intermediair is gericht op een goede controle en bewaakt de belangen van beide partijen. Hij is betrokken bij één van de deelonderzoeken naar de intermediaire functie,

Twee belangrijke onderwerpen behandelde het Audit Comité:

De accountant lichtte het controleplan toe en ging in op één van de aandachtspunten van de raadsleden en de verbonden partijen. De modernisering van de begroting betekent dat ambtenaren en college de komende tijd de begroting zo gaat inrichten dat het doel ‘brede welvaart’ ook zichtbaar in de plannen komt.

Audit Comite

Geschreven door Dieuwke,

Afgelopen donderdag was ik namens Groenlinks Apeldoorn bij 2 onderwerpen woordvoerder.

Om 20:30u werd de nieuwe website van apeldoorn gelanceerd: www.apeldoorn.nl Neem echt een kijkje, want het is meer dan de moeite waard! Sommige zaken zijn makkelijker, zoals bij het aanvragen van je rijbewijs in 2 kliks, maar ook toeristische zaken zijn er te vinden. Alles op 1 site.

Daarna om 21:15u stond ’verwerving Loenensemarkweg op het programma’. In het kort betreft het de aankoop van een perceel, doordat een boer stopt met zijn bedrijf. In dit onderwerp spelen meerdere factoren: het maakt uitbreiding van bedrijventerrein Kieveen mogelijk, waardoor er ruimte komt voor Loenense bedrijven om evt te verhuizen, wat weer woningbouw mogelijk kan maken. Maar tegelijkertijd speelt stikstof hier een grote rol. Ik heb aangegeven dat het wat ons betreft wel besluitrijp is, maar omdat er zoveel speelt, wil ik het graag nog even bespreken in de fractie. Het is een spagaat die we de komende jaren wel vaker terug zullen zien komen:

Woningbouw vs stikstof vs industrie/bedrijven vs boerenbedrijven. Dus wat we besluiten en waarom komt terug tijdens de raadsvergadering op 13 oktober.

PMA

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl

logo GroenLinks Apeldoorn