Deze week hadden wij raadsvergadering deze kun je hier terugkijken.

Het onderwerp dat wij deze week in de spotlight zetten:
geschreven door Henk

YES! HET VOLKSHUISVESTINGSKADER IS VASTGESTELD.

Sinds donderdag heeft Apeldoorn een nieuw ' Volkshuisvestingskader' Wat is er bijzonder aan? In het Volkshuisvestingskader gaat het om meer dan huizen bouwen alleen. Er wordt in het nieuwe beleid ook duidelijk een verbinding gelegd met het belang van de sociale leefomgeving.

De gemeenteraad stelde unaniem het nieuwe Volkshuisvestingskader vast. Dat gebeurde na een mooi proces van ongeveer een jaar aan voorbereidingen in allerlei rondes in politieke markten en informatiebijeenkomsten. Waarbij vele partijen betrokken waren. Van woningbouwcorporaties tot gehandicaptenplatform. Van ontwikkelaars tot planologen. Zo kon er een mooie notitie ontstaan waar het belang van meer regie van de overheid bij het oplossen van de problemen bij volkshuisvesting naar voren komt. En hopelijk gaat daarmee het woord 'woningmarkt' ook meer naar de achtergrond. Daar worden we als GroenLinks blij van. 

Henk volkshuisvestingskader

Welke elementen kent het kader om ervoor te zorgen dat iedereen sneller de gewenste woning kan hebben? 

  • 8838 woningen bouwen tot 2030
  • Doorstroming bevorderen door in de wijken 'in te breiden' 
  • Verduurzamen mogelijk maken voor iedereen
  • Een concrete kaart van 40 gebieden en het bevorderen van diversiteit en veerkracht per wijk
  • Voldoende woningen voor het 'goedkope middensegment' 

Bij de behandeling in de Gemeenteraad waren er moties. Eentje onder aanvoering van het CDA om het bouwen in het goedkope middensegment duidelijker naar voren te halen. Het standpunt van onze fractie hierover is dat in de afgewogen notitie dit al voldoende naar voren komt. En dat de gemeenteraad bij het monitoren van de ontwikkelingen voldoende heeft aan de toezegging van de wethouder hierover specifiek te rapporten bij de uitwerking van de prestatieafspraken.

Datzelfde gold eigenlijk voor de motie rondom ‘Housing First’  onder aanvoering van D66. De wethouder zegde toe dat er een verdubbeling zou komen voor het aantal huizen om ‘daklozen’ te huisvesten die hulp accepteren.

Het kader staat nu vast. Nu komt het aan op de uitvoering. De gemeenteraad zal dit proces gaan monitoren door jaarlijkse rapportage over de prestatieafspraken door het College.

Het totale huisvestingskader is te lezen via de volgende link: Huisvestingskader

SNEL WONINGEN BOUWEN BIJ DE DUBBELBEEK

Een inkijkje in de uitvoering van het woningbouwprogramma kwam donderdag in dezelfde raadsvergadering ten tonele. Een van de elementen is via snellere procedure flexwoningen neer te zetten. Dit kan sneller doordat het om een termijn van 15 jaar gaat. 

De gemeenteraad stemde hier mee in. In het proces hier naar toe kwam inspraak van omwonende vanwege parkeerproblemen en sociale onveiligheid. De wethouder zegde toe dat het oplossen van deze problemen hand in hand moet gaan met de snelle procedure. 

Hiermee kon ook onze fractie instemmen met het versneld bouwen van deze woningen. Om zo snel mogelijk te werken aan het lenigen van woningnood.

 

Maar deze week was er meer :

  • Het was internationale vredesweek
  • Een in gesprek met de raad
  • SDG actiedagen waar het bestuur heen is geweest
  • Opening van de bomen expositie bij de Bronkerk in Ugchelen
  • Bezochten Henk en Kirsten Roeivereniging de Grift

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl