Deze week was weer gezellig druk afgelopen donderdagavond stonden de volgende onderwerpen op de politieke markt agenda:

 • Flexwonen Dubbelbeek
 • Bestemmingsplan Terwoldseweg 2-6
 • Volkshuisvestingskader
 • Agenda klimaatadaptatie en natuur
 • Burgerberaad
 • Ontwikkelen brandweerkazerne Matenpoort

Het onderwerp dat wij deze week in de spotlight zetten:
geschreven door Paul

Paul Tussenrapportage

Tussenrapportage per 1 juli 2023
Bij de fractie zien we altijd uit naar een tussenrapportage, we noemen dat de Turap.

Waarom een tussenrapportage?
De tussenrapportage is onderdeel van de cirkel van plannen en het nagaan of controleren of het allemaal wel lukt: de PenC-cyclus. De cyclus begint bij de begroting (meer-jaren plan begroting) Daarin staan de plannen en wat het gaat kosten. Na elk kwartaal gaan we na of dat lukt (Turap) om elk jaar af te sluiten met een jaarrekening. Daarin staat de stand van zaken voor het afgelopen jaar. De PenC-cyclus en de tussenrapportage geven inzicht in hoeverre de gemeente haar doelstellingen bereikt en welke (financiële) middelen daarbij nodig zijn.

Hoe staat het met de plannen in Apeldoorn?
Wat betreft de prestaties die we ons hebben voorgenomen ligt het grootste gedeelte op koers. Een deel niet op koers, dat komt door:
De kosten van opvang van Oekraïners en vluchtelingen, de gestegen prijzen, te kort aan personeel en de gevolgen van Corona. Dat hakte erin bij jongvolwassen en ook het schoolverzuim nam toe. Door de economische situatie is de markt terughoudender en nemen we als gemeente meer initiatieven bijvoorbeeld bij een nieuwe locatie voor de brandweer, huisvesting asielzoekers, Omnizorg, Warmtenet, Zwembad Noord, FSG-terrein en Hertzberg Parc. Het afgelopen jaar hebben we onze eigen regels niet goed gevolgd bij het inhuren van (tijdelijk) personeel. Dit jaar is er meer aandacht voor om dat te voorkomen.

Wat vindt GroenLinks?
We vinden dat Apeldoorn goed op stoom is met haar plannen en dat we scherp zijn op hoe, wat en wanneer we iets doen en zeker op hoeveel het kost. Dat doen we niet alleen tijdens de bespreking van de tussenrapportage en de MPB maar ook in het auditcomité. Het Auditcomité houdt toezicht uit op de interne of externe risico's van de gemeente en de manier waarop ze dat controleert. Paul Baart is de voorzitter van het comité.

Wil je meer weten over de Tussenrapportage klik dan op deze link

 

Maar deze week was er meer:

 • Ging Anoek op bezoek bij van Gerrevink afvalverwerking vanwege de Zero Waste week.
 • Nam Jeroen Joon afscheid als wethouder van gemeente Apeldoorn
 • Paul ging naar een informatieavond over Vitale Vakantieparken
 • Ellen, Kirsten en Dieuwke gingen op werkbezoek bij Tomra
 • Henk bezocht het Woonmensen, plattegrond naar 2028
 • Bezocht Paul een werksessie over een ander geluid in Orpheus
 • Was er Burger en Frietjes vanwege de dag van de Democratie
 • Bezocht Henk het programma Stadsmaken op de veluwe-spoorzone
 • Ging Fokjelien naar de Campagnedag in Utrecht

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl