Deze week zijn we weer gestart met ons fractieoverleg en donderdagavond stonden de volgende onderwerpen op de agenda:

  • Bestemmingsplan Hessenallee in Klarenbeek
  • Bestemmingsplan Hoornbloem 23
  • Kredietaanvraag spelen, bewegen en ontmoeten
  • Stadspark Apeldoorn
  • Aankoop percelen kuipersdijk in Beekbergsebroek
  • Een gift in moeilijke tijd

Het onderwerp dat wij deze week in de spotlight zetten:
Actieplan Inclusie: Iedereen doet en telt mee

Elke vorm van uitsluiting, racisme of discriminatie op basis van geaardheid, sekse, geloof, afkomst, huidskleur, hoe je eruitziet of wat je wel of niet kan, kan niet! Wij willen dat iedereen zich thuis en veilig voelt in onze gemeente. Daarom zijn initiatieven om racisme en discriminatie tegen te gaan keihard nodig. Want iedereen telt mee! Dit stond centraal tijdens de politieke bespreking van het “Activiteitenoverzicht inclusie” afgelopen donderdag 7 september.

Voorbeeldfunctie
Wij zijn ontzettend blij dat we een wethouder inclusie hebben, waardoor dit thema de aandacht krijgt die het helaas nodig heeft. Nu er een “activiteitenoverzicht inclusie” ligt, kunnen we ook goed met elkaar in gesprek over wat er loopt, wat er nodig is en wat er moet gebeuren. In het overzicht staan veel activiteiten op heel veel gebieden rondom het thema inclusie. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie en dat zij dus hier actief op inzet en gesprekken faciliteert vinden wij heel goed.

Insprekers
Tijdens de eerste politieke bespreking voor de zomer hebben vele insprekers een bevlogen en persoonlijk verhaal gedeeld met ons. Om recht te doen aan de insprekers is hier alle tijd voor genomen. Hieruit blijkt ook maar weer dat dit een heel breed thema is en veel mensen raakt. Ik vond het een intense bijeenkomst waar ik weer veel geleerd heb over de verschillende situaties waar mensen mee te maken krijgen (soms dagelijks). Ik werd weer even extra bewust van het leed en dat er nog heel wat werk aan de winkel is voor een inclusieve samenleving.

Blijvend aandacht nodig
Maar wanneer zijn we dan inclusief? Is dat wanneer alles van dit overzicht is afgevinkt? Nee, natuurlijk niet. Dat was de wethouder gelukkig ook met mij eens. Dit is een document wat continu in ontwikkeling is. Daar kunnen nieuwe activiteiten bij komen, maar ook aangepast worden. Die verantwoordelijkheid ligt ook bij ons als gemeenteraad. Wij willen dit graag sowieso jaarlijks bespreken met elkaar: hoe staan we ervoor? Wat gaat er goed? Wat kan beter of moet anders? Zodat dit blijvend aandacht heeft en we met elkaar, want we moeten het met z’n allen doen, de werken aan de inclusieve samenleving.

Wat ons betreft komt er een kwartiermaker inclusie, die hier zijn/haar/hen volle aandacht voor kan hebben. Maar op dit moment zijn een aantal ambtenaren hier al volop mee bezig. Vooral ook om die voorbeeldfunctie die de gemeente heeft.

Inclusienetwerk
De gemeente is de aanjager van een inclusienetwerk waar diverse instellingen, ondernemers en organisaties uit de zorg en het onderwijs en andere partners bij elkaar komen. Op deze manier kan iedereen van elkaar leren en ideeën bundelen. Dat onderwijs is aangehaakt stemt ons meer dan positief. Want wij zijn ervan overtuigd dat als je op jonge leeftijd laat zien dat juist verschillen tussen mensen de samenleving mooier maakt en je met respect met elkaar omgaat, je grote stappen zet naar een inclusieve samenleving.

Regenbooglintje
Het hele gesprek over inclusie, de besprekingen en de vele mensen die hebben ingesproken hebben ons geïnspireerd om een nieuw lintje te introduceren. Wij gaan vanaf dit jaar jaarlijks een regenbooglintje uitreiken rondom paarse vrijdag op 8 december. Dit doen wij samen met PvdA Apeldoorn. Dus vanaf nu kan je mensen aanmelden die zich op een positieve manier inzetten voor inclusie en diversiteit in Apeldoorn 🌈

Maar deze week was er meer:

  • Henk was aanwezig bij een debatavond Doorbouwen in de buurt van D66 in Acec
  • Excursie Stadspark waarbij Henk een rondleiding door ambtenaren kreeg in de binnenstad.
  • Opening van de Zero Waste Week gedaan door onze wethouder Danny

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?
Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl