We geven jullie graag een inkijkje in ons politieke fractie werk. Maandag en donderdag hadden we onze eerste fractievergaderingen weer na het zomerreces.Wil je deze een keer bijwonen? Je bent van harte welkom om aan te sluiten online of fysiek mail dan naar groenlinks@apeldoorn.nl

Donderdagmiddag zijn we met een afvaardiging van de fractie op bezoek geweest bij de Gigant om kennis te maken. Afgelopen donderdagavond was weer de eerste Politieke Markt.

PMA 8 september
Wist je dat je ook alle PMA’s en Raadvergaderingen kan terugkijken? https://apeldoorn.parlaeus.nl/user/meeting/action=view/id=851

Kirsten had haar eerste PMA over Beschermd Wonen.

Op de Veluwe zijn veel plekken voor mensen met behoefte aan maatschappelijke opvang of beschermd wonen. Tegenwoordig willen we dit liever bij de mensen in hun eigen omgeving aanbieden. Er komt een wetswijziging. De gemeenten waar mensen wonen worden verantwoordelijk. Zodra deze wet in gaat krijgt onze regio minder financiering van het rijk. In de PMA wilden we graag van de wethouder weten wat dit voor de mensen betekent die in de woonvormen wonen en werken. Maar ook voor de ambtenaren in apeldoorn die een grote rol hebben in de coördinatie in de regio waarin we samenwerken.

Dieuwke zat bij een PMA over de Zwolseweg 582.

Ik vind een bestemmingsplan vaak erg leuk om te doen. Je komt in contact met betrokken bewoners, en ik wil ook altijd even op de locatie kijken. Zo kom je nog eens ergens in onze grote gemeente. Dit onderwerp loopt al wat langer. Dus het is goed dat het eindelijk behandeld wordt. Wij hebben een aantal vragen en twijfels, want is zoveel bebouwing op de enk wel wenselijk, welke activiteiten vinden er nou precies plaats en wat is de duurzame impact van dit alles? Dus na het lezen van de stukken, het gesprek tijdens de PMA en na het horen van de insprekers, vinden wij het op dit moment niet besluitrijp. Dat betekent dat het plan nogmaals bekeken moet worden, er duidelijkheid moet komen over de diverse vragen en dat het vervolgens weer opnieuw ter bespreking terug gaat komen in de raad.

Ewald deed de PMA over de Flexwoningen aan de kayersdijk.

Op voormalige forellenkwekerij, aan de Kayersdijk nabij nummer 122 Apeldoorn, is het plan om maximaal 500 tijdelijke flexwoningen voor de duur van 20 jaar te realiseren. Het zijn duurzame woningen met hergebruik van materialen en daarmee circulair, eigen energie-opwekking, fietsenplan. Deze woningen kunnen bv door spoedzoekers (mensen die tussen twee woningen zitten of een verbroken relatie hebben), starters, jongeren of studenten bewoond worden.

Henk deed het  Dialoog met de woningbouwcorporaties.

Welke huizen bouwen? Voor welke doelgroepen? Energiezuinig maken van huizen. De Gemeenteraad gaat op 29 september verder met opstellen nieuwe prestatieafspraken. Welke zaken willen we vanuit GroenLinks graag gerealiseerd zien.  Dat kunnen we 29 september inbrengen. Reacties graag naar h.veneman@apeldoorn.nl

Zaterdagmiddag was werkbezoek Rondje Cultuur waar  Kirsten en Henk aan deelnamen.

Rondje Cultuur 2022

Van theatergroep De Gulle lach tot muziekvereniging Prins Bernhard. Van Guitart tot het voormalige schoolgebouw van De Pretentielozen.

Saillant detail: het Rondje Cultuur werd gemaakt met een oude museale bus uit 1960...op diesel? Nee...op 'uitgekookte' frituurolie!

Henk: Steeds was de zorg: Hoe houden we met de verhoging van de energietarieven ons hoofd boven water? Deze vormen van amateurkunst zijn belangrijk element in een fijne samenleving.

Kirsten: We werden er bewust op gemaakt dat veel verenigingen ook met de handen in het haar zitten door de hoge energieprijzen. Daarnaast hoorden we van sommige verenigingen dat het leden aantal is gedaald na de Corona crisis. Het platform amateurkunst Apeldoorn probeert de culturele initiatieven met elkaar in contact te brengen en slaat een brug met de gemeente Apeldoorn door bijvoorbeeld deze kennismakingstour.