Deze week stonden verschillende dingen op de agenda van de Politieke markt, zoals :

 • Zienswijze gemeenschappelijke regeling
 • Bestemmingsplan Liedererf
 • Potentiestudie zonne-energie
 • Warmtenet Apeldoorn
 • Voorjaarsnota
 • Omvorming Rekenkamer

Het onderwerp wat wij deze week in de spotlight zetten:

Henk PMA

KRIJGT APELDOORN EEN CENTRUM VOOR SPORT, BEWEGEN EN GEZONDHEID?

Henk: Donderdag werd een PMA gehouden over dit onderwerp. De kernvraag was om 3 jaren achter elkaar 3 ton te investeren om dit centrum binnen te halen.

De Universiteit Twente en de Vrije Universiteit werken op verschillende gebieden samen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar technische en technologisch geschoolde medewerkers. Voor hier is relevant de samenwerking specifiek gericht op het toepassen van technologie bij sport- en bewegen, gezondheidszorg en revalidatie. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de toepassing van digitale tools om (top)prestaties te verbeteren en om toepassingen om de revalidatie na ziekte of blessures te versnellen. Ook het bevorderen van een gezonde leefstijl (preventie) en het stimuleren van bewegen in de strijd tegen snel groeiende aandoeningen zoals bijvoorbeeld obesitas en diabetes vormen een belangrijke drijfveer.

Beide universiteiten hebben om die reden samen met landelijke partners de zogeheten Sport Data Valley (SDV) opgezet, een dataplatform voor (top)sporters, coaches, begeleiders en organisaties. Beide universiteiten willen nu vervolgstappen zetten door het opzetten van een Centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid. Dit centrum zet sterk in op onderzoek en onderwijs in het kader van een Leven Lang Ontwikkelen. In dat centrum zullen vooreerst alleen onderzoeken begeleid gaan worden. Het kan, op dezelfde locatie aan de Wapenrustlaan, mooie samenwerking opleveren met het Centrum voor Veiligheid, waar ook de digitalisering belangrijk is.

GroenLinks besprak in de fractie dat we dit wel een mooie ontwikkeling vinden. Onze inbreng in de politieke markt was er vooral op gericht te vragen naar de betekenis voor een gezonde leefstijl bijvoorbeeld voor de Apeldoornse bevolking door onderzoek te doen naar zaken die werken als het gaat om ontwikkeling van motoriek en gezond bewegen voor de bevolking. In de politieke discussie werd nog even gevraagd hoe GroenLinks indertijd voor het aanleggen van de brug kon zijn omdat dat de looptijd met 2 minuten zou verkorten. Kans op meer bewegen laten liggen, was de hint. We hebben daarop gereageerd met te stellen dat dat appels met peren vergelijken is, omdat daar totaal andere afwegingen ook een rol speelden.

Van PVDD, PVDA, D66 en CU kwamen ook kritische vragen over onder andere de hoogte van het bedrag, toekomstperspectief na 3 jaar en dat het logischer zou zijn te situeren bij de FSG Sportcampus. Wethouder Joon beantwoordde, samen met de afgevaardigden van Universiteit Twente en Vrije Universiteit.

Kernargumenten:

 • Belangrijk om jongerenvlucht uit Apeldoorn tegen te gaan
 • Belangrijk om Sport Data Valley samen te situeren met Centrum voor Veiligheid

Er lijkt zich wel een meerderheid af te tekenen voor het binnenhalen van dit centrum voor Sport, Bewegen en Gezondheid.

Maar deze week was er meer:

 • Kirsten bezocht de informatieavond over de Wolf
 • Paul, Dieuwke, Kirsten en Anoek waren aanwezig bij het afscheid van griffier Arjan Oudbier
 • Kirsten en Anoek bezochten Kamp Nieuw Millingen

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl