Deze week stonden op de politieke markt agenda de volgende onderwerpen:

 • Jaarverslag Onafhankelijke Bezwarencommisie 2022 raadsvoorstel
 • Afweging financiering Lindenhove
 • Regio Stedendriehoek Uitvoeringsagenda 2023-2030
 • Herontwikkeling winkelcentrum Oranjerie
 • Concept activiteitenoverzicht Inclusie
 • Zienswijzen verbonden Partijen 
 • Bestemmingsplan het Esse Albaplas
 • Jaarstukken 2022

Wij zetten deze week dit onderwerp in de spotlight.

Kirsten Actieplan Preventie en Gezondheid

Actieplan preventie en gezondheid

Zoals in de app-groep aangekondigd stond donderdag 8 juni het actieplan preventie en gezondheid op het programma van de raad. We bogen ons over de vraag of het Actieplan Preventie & Gezondheid de inwoners voldoende gaat ondersteunen met passende maatregelen om daarmee zelf zoveel mogelijk regie te houden op eigen gezondheid, om mentaal en fysiek gezond te blijven teneinde zo lang mogelijk deel te nemen aan de samenleving.

Het is een breed plan. We kijken naar gezondheid vanuit het model van brede welvaart. Dus hoe is de kwaliteit van leven nu, in de toekomst en elders in de wereld.

In het actieplan staan tal van doelen en punten die we aan gaan pakken. Ik werd er wel blij van. Zo gaan we werken aan het terugdringen van gezondheidsachterstanden wat ik liever gezondheidsongelijkheid zou willen noemen. In het plan wordt benoemd dat we beweeg activiteiten in de wijk gaan aanbieden maar ook zorgen voor groen in de wijken die nu het meest versteend zijn. Gelukkig zijn we het er met z’n allen over eens dat dit ten goede komt van onze gezondheid nu en later. Ook worden er meer waterpunten aangelegd in Apeldoorn en de dorpen.

Mijn inbreng met dank aan jullie die mij input hebben gegeven in de app-groep was dat naast schone lucht wat ook mooi in het plan naar voren komt dat huidkanker op dit moment de meest voorkomende kankersoort is en dat dit ontzettend snel toeneemt. Waardoor het belangrijk is om hier ook aandacht voor te hebben.

In het plan staat dat veel volwassenen te kampen hebben met overgewicht. Veel acties zijn erop gericht mensen te stimuleren tot een gezond eet en beweeg patroon. Wat ons betreft kan er ook echt meer aandacht naar kinderen met overgewicht (22% van de kinderen tussen 9 en 16 jaar). Wij zouden graag zien dat op de basisschool standaard een gezonde maaltijd wordt aangeboden voor alle kinderen. Vanuit de Herenboeren Wenumseveld werd er enthousiast ingesproken met de vraag om in samenwerking met de gemeente een netwerk op te richten van Apeldoorners die zich met gezonde voeding bezig houden. Zij geven aan dat zij het als probleem ervaren dat het nog niet voor iedereen financieel mogelijk is om in te stappen en zouden graag samenwerken om zo veel mogelijk mensen lokaal te kunnen voeden. Een prachtig initiatief wat raadsbreed gesteund werd.

Wat ik tenslotte nog miste in het plan was de aandacht voor mentale gezondheid. Ontzettend veel jongeren bijvoorbeeld die te kampen hebben met psychische klachten als stress en eenzaamheid. Hier werd door veel partijen bij aangesloten. Juist op het gebied van psychische gezondheid heb ik aangegeven dat het belangrijk is om de cultuursector te betrekken bij het actieplan. Zelf heb ik aan den lijve ondervonden hoe belangrijk het inzetten van mijn creativiteit was tijdens het herstel traject van een burn-out. Ik werd hier op woensdag aan herinnert bij de presentatie van het Kunst Ontmoeten en Meedoen (KOM) project in de Gigant. We zagen hier prachtige presentaties van kunst door mensen met en zonder beperking en vooral het ontmoeten / samen doen stond centraal. Wat mij het meest bij bleef was dat een mevrouw met niet aangeboren hersenletsel vertelde dat zij tal van therapieën had gehad maar dat zij pas door de theatergroep waar ze nu in mee deed toe kwam aan acceptatieproces.

 

Maar deze week waren wij ook aanwezig bij:

 • KOM (Kunst Ontmoeten en Meedoen) in Gigant
 • Huis aan huis actie in de Maten
 • Culturele Pleinmarkt

En natuurlijk de uitreiking van de Groene Lintjes zie hiervoor: https://apeldoorn.groenlinks.nl/nieuws/uitreiking-groene-lintjes-2023

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl