Deze week stonden op de politieke markt agenda de volgende onderwerpen :

  • Verduurzaming gemeentelijk vastgoed
  • Omgevingsdienst Veluwe
  • Gebiedsontwikkelingen BSK
  • Verwerven Papegaaiweg
  • een veilige stad voor iedereen
  • Kuiltjesweg in Beekbergen

Wij zetten deze week dit onderwerp in de spotlight:

Stikstofaanpak

Dieuwke: Donderdag 25 mei was er weer een PMA gepland, een volle agenda dit keer met zeven onderwerpen op de agenda. Deze week extra aandacht voor de politieke bespreking over de stikstofaanpak.

De uitstoot (depositie) van stikstof is een groot probleem in Nederland, met name vlakbij natuurgebieden zoals de Veluwe. Wanneer de schadelijke stikstof neerslaat op de bodem, is dit schadelijk voor de natuur. Dit heeft grote impact op de flora en fauna van een natuurgebied. Schadelijke stikstof komt vooral uit fossiele brandstoffen (industrie en verkeer) en veehouderij (mest). Dus een goede strategie om de stikstof uitstoot de verminderen en natuur te herstellen is van groot belang. Landelijk en provinciaal zijn ze er al lange tijd mee bezig. Ook in Apeldoorn is een strategie toegezegd. Fijn dat deze eindelijk besproken kon worden.

Echter was de teleurstelling groot toen ik het document las. De insteek van het document was vooral een aanpak om te kijken hoe we de ambities van de stad, de ruimtelijke ontwikkeling, mogelijk kunnen maken zonder de stikstofuitstoot te vergroten. Terwijl ik vind dat een stikstofstrategie echt moet gaan om de uitstoot flink te verminderen en de natuur te herstellen. Natuurlijk zijn de ruimtelijke doelstellingen ook van belang voor de stad. Er moeten natuurlijk ook woningen gebouwd worden. Maar hoe je dit doel bereikt is onderdeel van een stikstofstrategie, en daar zijn de politieke meningen duidelijk over verdeeld.

Er was een helaas maar een uurtje gepland voor dit onderwerp, maar ondanks dat is er een leuk debat geweest. Veel opvattingen en ideeën zijn gedeeld, en de politieke meningen zijn duidelijk geworden. Wat mij betreft staat de natuur gelijk aan de mens, en dat is de basis om bepaalde keuzes te maken hierin. De stikstofstrategie gaat over natuurherstel, de transitie van de landbouw, verdroging en dus waterhuishouding in de gemeente, maar ook het inkoopbeleid en brede welvaart (een gezonde leefomgeving). Dit document dekt de lading, wat mij betreft, onvoldoende. Als dit de inhoud van het document blijft, dan mag wat mij betreft de titel worden aangepast naar ”stikstof en de ruimtelijke ambities” en dan volgt er nog een echte stikstofstrategie.

Om positief af te sluiten was ik wel erg blij dat verschillende wethouders aanwezig waren in het publiek. Dat toont wat mij betreft dat het onderwerp wel belangrijk is en breed gezien wordt. Ook wordt er een stikstofteam opgezet. Ik heb de wethouder meegegeven om in dit team ook vertegenwoordigers van o.a. programma Veluwe, landbouwtransitie, inkoop en brede welvaart op te nemen. Zodat er echt breed aandacht komt voor dit belangrijke thema.

Dus ik hoop dat we binnenkort langer in gesprek gaan over natuurherstel en stikstof en hoe we dit gaan aanpakken.

Maar deze week waren wij ook aanwezig bij:

  • Het afscheid van gemeentesecretaris Theo Berben met symposium de geloofwaardige ambtenaar.
  • Het Bouwhuis café in de Drie Ranken.
  • De bijeenkomst toekomst gedenken.
  • Een avond ter voorbereiding op de politieke markt over het veiligheidsplan.

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl

PMA stikstofaanpak