Politieke Markt over Dierenwelzijn

Dieuwke: “In een gemeente, stad of dorp, bevinden zich tal van dieren. Inwoners houden zeer uiteenlopende gezelschapsdieren, van honden en katten tot exotische vogels en geiten. De grootste groep dieren wordt gevormd door in het wild levende dieren. Dieren horen bij de samenleving. Een gemeente zonder dieren als vogels, vlinders, herten, eenden en eekhoorns zou aanzienlijk inboeten aan levendigheid, waarde en veelzijdigheid. Dieren verdienen dan ook onze zorg, zij maken deel uit van de samenleving.” Dit staat in de inleiding van de Notitie Dierenwelzijn uit 2016.

Deze notitie zou 2-jaarlijks geëvalueerd worden, helaas is dat niet gelukt. Door verschillende goede redenen, maar wij vinden dat wel erg jammer. In 2024 komt er een herziene versie van de notitie. Dat juichen wij toe, omdat de wereld echt anders is dan in 2016. Niet alleen voor de mensen, maar ook voor de dieren en hun leefomgeving.

Begin dit jaar stond weer een evaluatie gepland. Tijdens die politieke bespreking bleek er te weinig tijd om echt goed met elkaar in gesprek of debat te gaan over wat een ieder belangrijke punten vindt mbt dierenwelzijn. Een aantal partijen, GroenLinks ook, willen vertraging van de nieuwe notitie voorkomen. En dus hebben wij als werkgroep een 2e politieke bespreking georganiseerd om goed met elkaar door te spreken wat elke partij wil meegeven aan het college voor de nieuwe notitie. Maar vooral om te kijken waar de overeenkomsten liggen en welke punten de meerderheid hebben.
 

Dieuwke PMA Dierenwelzijn

Afgelopen donderdag stond deze bespreking op het programma. Met behulp van flip-overs hebben we met elkaar alle belangrijke bespreekpunten verzamelt. Zodat we op basis daarvan met elkaar in debat konden gaan. Ik heb het ervaren als een zeer goed en constructief gesprek en goede debatten. Op deze manier werd duidelijk welke verschillende ideeën we hebben. Maar we hebben vooral gezocht naar de overeenkomsten binnen de raad. Zodat het college een heldere input heeft voor de herziene notitie.

Een paar punten die ik ingebracht heb en die andere partijen ook mee wilden geven:

  • Uiteraard blijven doen wat we nu ook al doen, maar aangevuld met:
  • Educatie via onder andere kinderboerderijen moeten we blijven doen, en vooral ook inzetten op het verbinden van (basis-)scholen en kinderboerderijen, IVN, natuurhuis, etc;
  • Koppel de andere beleidsterreinen ook aan dit thema, zoals warmte/droogte beleid, transitie veehouderij, wonen/bouwen (zoals NiKa = Natuur Inclusief en Klimaat Adaptief bouwen), beheer en onderhoud (maaibeleid);
  • Biodiversiteit: Er gebeurt ontzettend veel op dat gebied, maar laten we dit meer versterken. Ook door te kijken naar het buiten gebied;
  • Inzet op huisdierendump, armoede en voorlichting met betrekking tot de aanschaf van huisdieren

Als laatste punt willen wij graag een extra adviseur op dit thema aanstellen. Dit voorstel nemen we, samen met andere partijen, mee naar de Voorjaarsnota in juni, omdat dit uiteraard geld kost. Wat ons betreft is dan dus de vraag aan de raad: hoe belangrijk vinden wij dit thema en willen we hier op investeren? Zodat we wel 2 jaarlijks kunnen evalueren en onze ambities waar kunnen maken op dit gebied. Want dieren doen ertoe, zijn een belangrijk onderdeel van onze leefomgeving. We hebben een zorgplicht voor de inwoners van Apeldoorn en dus ook voor de dieren die hier leven.

Ook waren wij aanwezig bij:

Maandag 17 april 2023 Herdenking Bevrijding van Apeldoorn
Paul: Apeldoornse scholen bereidden een prachtige bijeenkomst in het Oranje Park voor om de bevrijding van Apeldoorn te herdenken. Muziek, gedichten, zang en het ontsteken van de vlam.

Dinsdag 18 april 2023
Was Nel voor ons bij de Algemene ledenvergadering van de Wijk Berg en Bos.

Woensdag 19 april 2023
Was Anoek bij de Algemene ledenvergadering in Radio Kootwijk.

Donderdag 20 april 2023
Bracht Paul een bezoek aan een Euregio congres in Kleve.

En waren de volgende onderwerpen ook een Politieke Markt:

  • Kadernota reserves en voorzieningen 2023-2026 gedaan door Bas
  • De Jongerenbuzz gedaan door Kirsten, ''Gaan met die Banaan''
  • Een bestemmingsplan van de Arnhemseweg 494 en 496 – gedaan door Dieuwke  
  • Host City door Henk
  • De jaarrekening van het grondbedrijf gedaan door Kirsten.

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl

Bevrijding van Apeldoorn