Maandag 27 Maart
Fractie in de Wijk

Afgelopen Maandag hadden wij onze fractievergadering in Buurthuis Maasstraat.

Dinsdag 28 Maart
Bijeenkomst over Apeldoorns Programma Volkshuisvesting

Henk: Met alle belanghebbende partijen (wooncorporaties, zorgorganisaties, en ontwikkelaars) werd het concept voor de ‘woon- en zorgvisie’ besproken. Die gaat Apeldoorns Programma Volkshuisvesting heten. Daaruit mag een sterkere regie van onze overheid worden afgelezen als het gaat om het oplossen van de problemen in de woningmarkt. Daar zijn we tevreden mee. De opmerkingen gaan nu mee naar het concept voor bespreking in de politieke markt.

Fractievergadering Buurthuis Maasstraat

Algemene Ledenvergadering

Op de ledenvergadering van GroenLinks hebben wij als fractie 'over de streep' gedaan met alle aanwezigen. Hier stelden wij vragen zoals 'ben je lid van de apptivisten?' en 'vind je de fractie goed zichtbaar?'.

ALV 2023
Dieuwke Brede Welvaart

Donderdag 30 Maart
Politieke Markt

Brede Welvaart

Dieuwke: Ik mocht naar een informatiebijeenkomst over Brede Welvaart. Dat betekent dat we niet alleen naar economische welvaart kijken, maar ook naar het welzijn. Dus naar alles wat mensen van waarde vinden, zoals gezondheid, leefomgeving en inkomen. Mooi dat we hier mee aan de slag gaan in Apeldoorn.

Kalverwei 18 Loenen

Dieuwke: Daarna stond er een bestemmingsplan op de agenda. Met de vraag om een ruimtelijke goedkeuring voor het bij bouwen van een loods bij een bedrijf. Op zich een prima stuk met een duidelijke vraag en mooi op tijd door de ondernemer ingediend. Dus wat ons betreft besluitrijp. Maar door dit verzoek kwam bij mij toch de vraag hoe we omgaan in zn totaliteit met al deze aanvragen: wat is de grens, zeker in het buitengebied. De vraag hoe het buitengebied eruit ziet nu ten opzichte van 10 jaar geleden hebben we uitgezet. Puur uit nieuwsgierigheid 😊 

Werkwijzer strategische verwervingen

Kirsten: We willen als overheid weer gronden gaan aankopen. Dit is best spannend voor Apeldoorn. Afgelopen donderdag vergaderden we over de voorwaarden voor deze aankopen en hoe en wanneer de raad hierin betrokken wordt. 

 

Fusie Omgevingsdiensten OVIJ en ODNV

Ellen: Deze fusie wordt door beide partijen zeer rooskleurig voorgesteld. We vragen ons af of dat realistisch is en hopen natuurlijk van wel zodat ze hun doelstellingen op bijvoorbeeld de controles van energiebesparende maatregelen halen.

Kirsten Strategische Verwervingen

Zwembad Apeldoorn Noord

Henk: Donderdagavond was de politieke markt over het nieuw te plannen zwembad aan de Vlijtseweg. Eerst wat over de voorgeschiedenis om daarna te schrijven hoe we tot ons standpunt kwamen. Aanleiding is vooral dat het zwembad De Sprenkelaar niet meer aan de normen en voorschriften voldoet. Er wordt nog een poosje gedoogd. Renoveren gaat meer geld kosten uiteindelijk dan een nieuw bad.

April 2021 stelde de gemeenteraad een plan vast voor het nieuwe zwembad: 'Lokaal met ambitie'. Hiermee koos de Raad uit een aantal varianten in meerderheid voor een 'beperkte' variant. Wij wilden liever een 50 meter bad maar de kosten afgewogen tegen de financiële situatie van de gemeente deden ons toen besluiten om te kiezen voor de bescheiden variant. Ervanuitgaande dat het aantal vierkante meters zwembadwater in de bescheidener variant voldoende zou zijn.

  Henk Zwembad Noord

  In november 2022 werd duidelijk dat met de bevolkingsgroei en nieuwe doelgroepen het totaal aantal vierkante meters zwemwater voor Apeldoorn alweer te weinig zou zijn. Via een motie die de meerderheid haalde (wij stemden ook voor) werd het College gevraagd een nieuw onderzoek te doen naar het benodigde aantal vierkante meters zwemwater en daar een nodige variant aan te koppelen. Die berekeningen en een schets van een benodigd bad lagen afgelopen donderdag voor in de politieke markt.

  In de fractie maakten we afwegingen omtrent argumenten. De belangrijkste even op rij:

  • Naast theater, bibliotheek, en sportvelden hoort voldoende zwembadwater tot een noodzakelijke basisvoorziening
  • We waren voor de motie om zwemdiploma's mogelijk te maken voor alle kinderen
  • Die uitbreiding tot en met B diploma vraagt ook om meer zwembadwater
  • Evenals voldoende zwemmogelijkheden voor het toenemend aantal ouderen die nu al vaak geen ruimte hebben. En voldoende mogelijkheden om te leren zwemmen dienen er ook te zijn voor het groeiende aantal nieuwkomers en statushouders.
  • 16 Miljoen extra is fors. De financiële vlag hangt er, nu 2 jaar verder dan bij de vorige besluitvorming, echt veel beter bij. We moeten vertrouwen hebben dat dat ook na 2026 zo zal blijven. Nu meer investeren maakt dat we in de nabije toekomst niet opnieuw over een forse investering hoeven te praten omdat we dan te weinig zwembadwater hebben. Als we het nu niet goed doen, zitten we over een aantal jaren weer.
  • We moeten lef tonen door nu niet te aarzelen maar een knoop door te hakken en door te gaan. Er staat al zoveel te veel lange jaren stil of op de lange baan. Dat doet Apeldoorn geen goed..(Westpoint, de Apenrots, de Mirador gaat vooreerst niet door...)

  Bij onze inbreng stellen we ook het volgende:

  • De kosten voor het kunnen zwemmen moeten betaalbaar blijven, zeker voor de financieel minder bedeelden; het hoort een bereikbare voorziening voor iedereen te zijn. Ook geen sterke kostenverhogingen voor de verenigingen die gebruik gaan maken;
  • We zullen de uitwerking gaan beoordelen op zo duurzaam mogelijke oplossingen;
  • De investeringen mogen niet gaan leiden tot bezuinigingen in het sociale domein
  Audit Comite Paul

  Actieplan Armoede

  Henk: Apeldoorn gaat de armoede aanpakken met armoede-aanpakkers die de mensen gaan ondersteunen bij aanvragen. Recht op de sociaal minimaregeling wordt uitgebreid van 120% naar 130% van het sociaal minimum. Het recht op energietoeslag van 350 euro wordt uitgebreid naar 140% van sociaal minimum. Daar gaat ons rode hart sneller van kloppen.

  Audit Comite

  Paul: Het Audit Comite verdiepte zich in de komende veranderingen in de rechtmatigheidsverantwoording en bezint zich op haar rol als het gaat om inzicht in financiën en toezicht op bedrijfsvoering.

  Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

  Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl