Remeha

Donderdag 23 Maart
Remeha

even door Dieuwke

Donderdag 23 maart bezochten Anoek, Paul en Dieuwke Remeha. Een echt Apeldoorns bedrijf, wie heeft geen Remeha ketel in huis (of ooit gehad)? We mochten een kijkje nemen in de fabriek. Superleuk, want van buiten kennen we het wel: een saaie grijze blokkendoos. Maar binnenin veel minder saai: met een gezellig muziekje op de achtergrond worden jaarlijks zo’n 150.000  ketels in elkaar gezet.

Remeha is een belangrijke partner van de gemeente Apeldoorn in de energietransitie. Zij produceren vele hybride warmtepompen en op termijn de waterstofketels. Om dit te kunnen realiseren is een intentieverklaring getekend om een verhuizing te onderzoeken om de productie te kunnen vergroten. Ze blijven dan wel binnen Apeldoorn overigens 😊.

Woonprogramma
Geschreven door Henk

In de route naar een nieuw woonprogramma werd een bijeenkomst gehouden met vertegenwoordigers van alle woningbouwcorporaties en -organisaties die zorg gaan verlenen. Raadsleden waren uitgenodigd als toehoorders. In een eerdere ronde had bureau Companen bij deze organisatie opgehaald hoe men de woningbouw- en daaraan gekoppelde zorg graag ingevuld zou willen zien. Nu werd gepresenteerd hoe de tekst voor het programma er uit ziet. Met de vraag welke opmerkingen hierop zijn. Kern is vooral de woon- en zorgcirkels goed te spreiden, zodat er diverse wijken ontstaan. De zorgorganisaties gaven aan dat zij wel aan hikken tegen het leveren van zorg als het meer gespreid is. Met de vraag naar de Gemeente hier meer de regierol te pakken. We zullen zien hoe dit straks in het definitieve voorstel verwerkt gaat worden.

Ellen Woonprogramma

Monitor Sociaal Domein
Geschreven door Kirsten

Afgelopen donderdag was ik aanwezig bij de werkgroep die zich richt op het monitoren van het sociaal domein. Als raad krijgen wij sinds 2015 een jaarverslag (monitor) met daarin wat de gemeente gedaan had (en wat niet). Deze monitor is destijds gemaakt toen de WMO naar de gemeenten werd overgeheveld en voldoet eigenlijk niet meer aan onze wensen. De ambtenaren hebben er veel werk aan en we hoorden dat dit verslag bij hen in ieder geval direct in een la verdwijnt. Dat kan en moet natuurlijk beter. Samen proberen we een vorm te maken waar we met z’n allen ook echt iets aan hebben. 

Expertmeeting Omgevingswet

Donderdagavond heeft de hele fractie een workshop omgevingswet gehad.

 

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl