Donderdag 16 Maart
ECOFACTERIJ
Geschreven door Ellen

Op 16 maart ging ik op bezoek bij de ecofactorij. Wist je dat daar een ‘smart grid’ is? Een elektriciteitsnet dat is ingericht op zowel afnemen als leveren aan het stroomnet en dat slim is geschakeld. Het netwerk is van de bedrijven zelf. Dit slimme netwerk wordt door een computer aangestuurd.

De ecofactorij heeft net een subsidie gewonnen voor een plan om het water dat over het terrein loopt te gebruiken om te vergroenen (wandelroutes en groen aan de waterkant). Natuurlijk juichen wij dat toe. Tegelijk mag het best een tandje meer. Zeker op de gronden van de bedrijven zelf, aangezien er weinig openbare grond beschikbaar is. Want het blijft een versteend industrieterrein en het groen is minimaal. Dat zou GroenLinks veel groener en bio divers zien.  Daarom hebben wij tijdens de MPB afgelopen jaar een motie ingediend om industrieterreinen te vergroenen. En heb ik nu gezien dat deze nog steeds heel nodig is.

GEMEENTERAAD.
G
eschreven door Henk

In de Gemeenteraad van 16 maart werd afscheid genomen van raadslid Emma Cirpka van D66. Na een ziekteverlof koos ze definitief niet terug te keren. Emma maakte zich vooral verdienstelijk door burgers te betrekken en samen met de Gemeenteraad te eten tijdens de Dag van de Democratie. Haar opvolger Elly Andre werd geïnstalleerd. Na het vaststellen van een aantal bestemmingsplannen werd het spannender rond de motie JONGERENBUZZ. Initiatief van Lokaal Apeldoorn die wij mede indienden. Eigenlijk vindt een meerderheid dit wel een goed idee. Om iets wat indertijd wegbezuinigd werd, weer in te voeren. Maar een in te schatten meerderheid wilde eerst een grondig onderzoek en omschrijving alvorens te starten. Reden waarom de motie niet in stemming gebracht werd door de indieners. Bij wegstemmen zou de kans op een vervolg helemaal verdwijnen.

Ellen Interview RTV Apeldoorn

IN DE WANDELGANGEN

Tussen de kennissessie en de raadsvergadering werden Chris Schouten (PvdA) en Ellen geintervieuwd door het programma "In de Wandelgangen".

Luister het fragment hier terug: https://www.rtv-apeldoorn.nl/radio/uitzending-gemist Donderdagavond om 20:00 uur.

Raadswandeling Kayersmolen

Zaterdag 18 Maart
RAADSWANDELING KAYERSMOLEN NOORD/SCHATKAMER VAN ZUID
Geschreven door Henk

Zaterdagmorgen was de raadswandeling om informatie te krijgen over de transformatie van een verlopen industriegebied naar een groen woongebied. De woningbouwcorporaties gaven uitleg over wat al gerealiseerd is en wat nog moet gaan gebeuren en hoe hier een deel van de woningbouw opdracht gerealiseerd gaat worden. Met aandacht voor voldoende betaalbaar, diversiteit, duurzaamheid en groen.

Wil jij ook kennismaken met ons? Of mee doen met een fractieoverleg?

Stuur ons gerust een mail via groenlinks@apeldoorn.nl