Groener, socialer: de Meerjaren Programma Begroting

Op donderdag 8 november 2018 werd de MPB besproken in een lange vergadering van 14.00 uur tot na middernacht. En we wilden deze bespreking graag aangrijpen om het groene en sociale aspect nog scherper te maken. Dat betekent dat GroenLinks ook inzet op samenwerking.

De belangrijkste bespreking in de raad is jaarlijks het traject rond de Meerjaren Programma Begroting. De MPB: waarin de plannen voor de komende jaren financieel uitgewerkt staan. Onze standpunten uit ons verkiezingsprogramma worden al breed omarmd in het collegeakkoord en ook de MPB 2019-2022 ademt groen, duurzaam en sociaal.

Op donderdag 8 november 2018 werd de MPB besproken in een lange vergadering van 14.00 uur tot na middernacht. En we wilden deze bespreking graag aangrijpen om het groene en sociale aspect nog scherper te maken. Dat betekent dat GroenLinks ook inzet op samenwerking.

Zo zijn vier vergroendende amendementen door de raad aangenomen;

 • “50 tinten groen” om het groenplan optimaal in te zetten wordt breed gedragen mét de toezegging van wethouder Mark Sandmann dat we in Apeldoorn in 2020 voor de optimale variant gaan.
 • Ons amendement “Groen moet je doen!” om schoonheid te koppelen aan vergroening is aangenomen: niet alleen verfraaien, maar ook vergroenen.
 • Met “Klimaat en schoolplein: twee uitdagingen in één” stelden we voor het uitdagender inrichten van schoolpleinen en klimaatadaptatie meer directer aan elkaar te verbinden. Ook dit amendement van ons is aangenomen
 • Met ons amendement “Aandacht maakt alles beter!”, dat door de gemeenteraad is aangenomen, zetten we in op veiligheid op routes waar veel mensen zijn: kinderen en hun ouders bij scholen en bij andere locaties waar veel (recreatie) verkeer is, zoals parken.

Dan sociaal:

 • Mooi dat ons amendement “iedereen naar school” unaniem is aangenomen door de gemeenteraad. Scholen worden gerenoveerd en vernieuwd èn geschikt gemaakt voor relevante voorzieningen uit de wijk dan wel dorp.
 • De motie om ‘ons’ Outreachend team te betrekken bij wonen voor jongeren zonder adres, die we gezamenlijk indienden (D66, SP, SGP, GL) is raadsbreed ondersteund .
 • De wethouder heeft toegezegd dat hij gaat onderzoeken hoe de Huisdierenopvang Sint Antonie Apeldoorn geholpen kan worden en informeert de raad in december over wat hij gaat doen. Deze gezamenlijke motie van PvdD, SP, PvdA en GL komt aan het eind van het jaar weer ter sprake.
 • Naar aanleiding van onze motie “opruimen is een kunst! ”  die wij samen met PvdD, CDA en SP indienden,  opperde wethouder Wim Willems dat het een leuk idee is om scholieren een aantal prullenbakken te laten pimpen.
 • Elektrische deelauto’s; ook een mooi staaltje samenwerking deze motie die een ruime meerderheid kreeg. Alleen CDA en VVD waren er niet voor om allerlei organisaties te betrekken bij het overleg om elektrische auto’s te delen
 • De motie Volwaardig en betaalbaar OV (van SP,PvdD, PvdA, GL, 50Plus, SGP, GB, CDA, CU, VVD ) is unaniem aangenomen. Een onderwerp in ons verkiezingsprogramma: dat komt in de voorjaarsnota 2019 terug èn vereist nogal wat lobby-werk. En dat willen we allemaal in onze raad.
 • Met onze motie “boodschappen, schoon bij u thuis” roepen we samen met de PvdD op om te verkennen hoe we stapsgewijs vervuilend bedrijfsvervoer kunnen weren uit de hele gemeente en niet alleen uit de binnenstad. Gelukkig vinden we daarbij ondersteuning van de meeste fracties in de raad.

GroenLinks heeft tijdens de besprekingen over de MPB een aantal punten kunnen aanscherpen. Het blijft zaak om de komende tijd op te letten dat zaken ‘goed’ blijven gaan.