Van belofte naar besturen

In ons verkiezingsprogramma hebben we onze kiezers beloofd ons voor een aantal belangrijke idealen in te zetten. Veel van die idealen zijn terug te vinden in het huidige coalitieakkoord “De kracht van Apeldoorn”. Aan de hand van dit coalitieakkoord willen we je nu een overzicht bieden waar je onze idealen en beloften kunt terugvinden. Belangrijk om te weten: dit coalitieakkoord wordt momenteel nog gedetailleerder uitgewerkt in het College Werkprogramma (CWP) en financieel onderbouwd in de Meerjaren Programma Begroting (MPB).

Een vitale samenleving waarin iedereen van waarde is

Het verkiezingsprogramma van GroenLinks Apeldoorn 2018-2022 heet “Een vitale samenleving waarin iedereen van waarde is.” De waarde en bedoeling van deze titel is terug te vinden in het bestuursakkoord waarin staat: “Apeldoorn is ook in 2030 de gemeente van de menselijke maat vol vitale buurten. Er wordt omgezien naar elkaar. Geen anonieme stad vol grauwe wijken, maar een groene gemeente waarin iedereen meedoet, en ertoe doet.”

Inclusieve samenleving

In ons verkiezingsprogramma maakten wij de belofte om te gaan voor een empathische en inclusieve samenleving, een samenleving waar alle Apeldoorners meetellen en ertoe doen. De zin in de vorige alinea geeft al aan dat we die belofte terugzien in het coalitieakkoord. In dit akkoord streven we verder naar een woongemeente voor alle generaties en portemonnees, waar mensen die zorg nodig hebben een warm hart en een uitgestoken hand krijgen om hun leven weer op de rit te krijgen en waar goede voorzieningen dicht bij de bewoners wordt gerealiseerd, zodat ontmoeting wordt bevorderd.

Duurzaamheid in de versnelling

GroenLinks Apeldoorn zal zich inzetten op een empathische en inclusieve samenleving en ook op een groene en duurzame samenleving. Het klimaat verandert en hij heeft niet de intentie te wachten tot we maatregelen nemen. Het coalitieakkoord heeft met het jaar 2030 een stip aan de horizon gezet, waarbij een groene energievoorziening in Apeldoorn vanzelfsprekend is. Tevens moet Apeldoorn tot de koplopers gaan behoren als het gaat om zonnepanelen op daken en waar kan ruimte te bieden voor zonneparken. Ook zal er een frisse wind gaan waaien in de verdere verkenning van windmolens rondom Apeldoorn.

Rood en Groen

Hoe belangrijk duurzaamheid en klimaat ook zal zijn de komende jaren, GroenLinks Apeldoorn is geen one-issue partij die al haar doelen enkel richt op klimaat alleen. We vinden dan ook dat we zicht moeten houden op het realiseren van onze brede doelen naar een sociaal en duurzaam Apeldoorn waar men prettig woont, werkt en recreëert. Dat betekent eveneens dat we bij elke stap die het college zet, denken aan het klimaat én aan onze sociale standpunten.

Meebesturen en samenwerken

GroenLinks Apeldoorn staat voor samenwerking en denkt met (mee)besturen meer te kunnen bereiken. Het collegeakkoord draagt in grote mate bij aan het realiseren van onze verkiezingsbelofte. Onze strategische politieke keuzes wegen we daaraan af. Als niet collegepartijen met plannen komen die invulling geven aan ons programma, dan zullen we die zeker ondersteunen.

Handreiking

GroenLinks Apeldoorn heeft een handreiking gemaakt met daarin onze beloften en idealen en de vertaling van deze in het huidige coalitieakkoord. Deze handreiking vind je hier. De komende raadsperiode zullen we aan de hand van blogs met regelmaat een aantal aspecten uit deze handreiking nader uit- en toelichten. Zo kun je samen met ons blijven meebewegen in het (nog) mooier maken van (ons) Apeldoorn.

Reageren? groenlinks@apeldoorn.nl