Wil GroenLinks Apeldoorn dat we ons gemeentelijk vastgoed zo snel mogelijk verduurzamen? Ja natuurlijk! En dat wil het college ook. Het voornemen om de maatregelen voor 2040 uit te voeren blijft wat ons betreft onverminderd van kracht.

En we moeten ruimte houden voor de realiteit. Tekort aan personeel binnen de gemeente, tekort aan personeel bij marktpartijen die ook met levertijden worstelen. Daardoor is de doelstelling om in 2030 alle 150 panden verduurzaamd te hebben niet haalbaar. Praktisch gezien. De wil is er, de mogelijkheden niet.

De wethouder heeft beloofd dat de gemeente er alles aan zal doen om de vaart erin te houden! In ieder geval zullen ze zo snel mogelijk de 10 panden met het slechtste label aanpakken. Deze zijn verantwoordelijk voor 60% van totale verbruik. En de wethouder heeft toegezegd in de pma en in gesprekken met de fractie GroenLinks om vaart te zetten wanneer het kan. De planning is dat we in 2040 het grootste gedeelte verduurzaamd hebben.

Bijkomende reden dat er geen garanties worden gegeven, is dat de doelstellingen de afgelopen jaren niet zijn gehaald. Nu weer iets afspraken waarvan je zeker weet dat het niet gered wordt is onbetrouwbaar besturen.

Wij blijven het college herinneren aan de noodzaak en aandringen op spoed op een constructieve en realistische manier. Ook bespreken we met het college hoe we beter in de gaten kunnen houden of de doelen worden gehaald en hoe de raad betroken wordt als dat niet gebeurt.

 

Hartelijke groet,

Fractie GroenLinks Apeldoorn

Bas, Logan, Kirsten, Henk, Dieuwke, Paul, Anoek, Ellen