Afgelopen donderdag hebben wij als fractie voor de 15e keer de rode lintjes uitgereikt. Een blijk van waardering voor mensen die zich met hart en ziel belangeloos inzetten voor hun medemens. Altijd super leuk om te doen! Wij kijken alweer uit naar de groene lintjes. Denken jullie vast na over een nominatie?!

Er was natuurlijk ook een raadsvergadering. Ik neem deze met je door aan de hand van de punten waarop wij hebben gereageerd in de vergadering.

 1. De raadsvergadering start altijd met de raadsbrief ‘opvang Oekraïners, asielzoekers en statushouders. De GroenLinks fractie heeft een opmerking gemaakt over het stukje in de brief dat ging over de huisvesting van statushouders. Er staat dat wij in 2023 als taak hadden om 246 mensen te huisvesten en dan staat er verderop dat er een kleine achterstand is en dat het feitelijk MAAR om 10 mensen gaat. En over het woord ‘maar’ vielen wij tijdens het lezen. Je zou het kunnen lezen als, ‘Oh het zijn er maar tien, helemaal niet erg dat die mensen niet gehuisvest zijn en nog in een azc moeten blijven’.

  Wij gebruiken liever niet het woord ‘maar’ als het om mensen gaat.

  We hebben aangegeven dat het vast niet zo bedoeld is en dat is bevestigd door de burgemeester. Iedereen is gelijk en ieder mens dat op een huis wacht is er 1 te veel.

 2. Ontwikkelkader Sprenkelaar: wat is er aan de hand? In de wijk de Sprenkelaar staat de leefbaarheid onder druk (zowel sociaal als fysiek) dit kader worden maatregelen voorgesteld om dit te verbeteren. Vinden wij natuurlijk positief. De opmerking die wij hadden sloot aan bij de PvdA, namelijk dat er nu maatregelen worden voorgesteld om diversiteit van bewoners in te brengen, dus verschillende doelgroepen en inkomensgroepen. Handiger om dit soort dingen bij de start goed in te regelen. En blijf vooral aandacht hebben voor de mensen die er al wonen.
 3. Beleidsplan GGD NOG (gemeentelijke gezondheidsdienst noordoost Gelderland). Dit gaat over de punten die de GGD de aankomende tijd in Apeldoorn gaat aanpakken. Hierop mogen we als raad een zienswijze indienen. Henk heeft een betoog gehouden over de punten van zorg die wij als GroenLinks fractie hebben. Namelijk dat als we werk willen maken van brede welvaart dat de mentale zorg een sociale schil nodig heeft. Dat we weg moeten blijven bij te veel medicaliseren, dat moeten we voor zijn. We gaan de aankomende tijd nadenken hoe we dit punt verder kunnen brengen. Geïnspireerd op het ecosysteem van psychiater Jim van Os. https://www.psychosenet.nl/ecosysteem-mentale-gezondheid-jim-van-os/

  Heb je tips of wil je meedeken op dit onderwerp? Laat het ons weten.

 4. Verder stonden er twee moties op de agenda. Ingediend door BVNL. Een motie die opriep om met de boeren in gesprek te gaan. Nou doen we dat al jaren door een motie van de vorige fractie van GroenLinks waardoor tour de boer is gestart (oftewel samen in gesprek met de agrarische sector, want we moeten het samen doen). Verder hebben we ook twee relatiemanagers voor deze gesprekken aangetrokken door moties van GroenLinks. En we hebben heel recent het actieplan landbouw aangenomen als raad (op weg naar natuur inclusieve landbouw). Deze motie was dus volstrekt overbodig wat ons betreft. De andere raadsfracties reageerden ook negatief op deze motie, en het werd een stevig debat.

  Verder had BVNL een motie over netcongestie. Wat is netcongestie?  Er is sprake van netcongestie als de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan wat geleverd kan worden. Oftewel file op het elektriciteitsnet. De motie riep op om de mogelijkheden te onderzoeken tot het gezamenlijk aangaan van groepsovereenkomsten met netwerkbeheerders door bedrijven en bewoners, ook als deze niet op eenzelfde locatie gevestigd zijn, om zo netcongestie aan te pakken.

  Nou gebeurt dit al en is deze motie overbodig en in onze afspraak is dat we dan tegen stemmen. En tegelijk steunen we onze wethouder die wat dit onderwerp betreft alle hulp en steun kan gebruiken en daarom hebben wij voor deze motie gestemd.

Nu gaan wij genieten van een weekje vakantie. Tenminste, een politieke vakantie. Tot de volgende raadsvergadering op 14 maart.

 

Hartelijke groet,

Ellen Soorsma

Fractievoorzitter GroenLinks Apeldoorn