De eerste twee maanden van mijn fractievoorzitterschap zitten erop. Een mooi moment om stil te staan bij de afgelopen weken. Op het moment van schrijven hebben wij reces in Apeldoorn en giert de wind en regen om mijn huis. Gelukkig hebben wij ons huis goed geïsoleerd, de zonnepanelen leveren echter niet zoveel op vandaag. Wel kan ik zeggen dat onze jaarafrekening van DeA laat zien dat ons verbruik weer is verminderd. Op hetzelfde moment kreeg ik van diezelfde DeA bericht van de opbrengsten van onze zonnepanelen op de Ecofactorij. Als lezer vraag je je misschien af wat dit verkapte reclameblok nou te maken heeft met mijn werk als fractievoorzitter. Dat ga ik je nu uitleggen.

In januari hebben wij met de fractie met elkaar gesproken over onze bovenliggende doelen in 2020 en daar kwam het onderstaande uit:

* wij zetten ons in voor een inspirerende omgeving die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners met daarbij speciale aandacht voor de inrichting van de openbare ruimte;
* wij zetten ons in voor een duurzame samenleving met daarbij speciale aandacht voor de energietransitie en voor de inwoners met een smalle beurs zodat ook zij kunnen profiteren van de voordelen van de verduurzaming;
* wij zetten ons in voor een gemeente waarin iedereen een plek heeft en er toe doet en daarbij hebben wij speciale aandacht voor armoede en eenzaamheid.

 

Vooral het tweede doel sluit aan bij mijn inleiding. Wij zetten ons in voor maatregelen die het gebruik van energie beperken en voor maatregelen die bijdragen aan het opwekken van schone energie. Ik merk in mijn dagelijkse leven dat beide thema’s geld besparen. Toch is het niet voor een ieder vanzelfsprekend dat deze stappen gezet kunnen worden. Omdat zowel ons rode als ook ons groene hart klopt, zullen wij telkens als het onderwerp aan de orde komt, ons hard maken voor de inwoners die, veelal om financiële redenen, extra ondersteuning nodig hebben. Voor hen zal het mes dan aan beide kanten snijden: lagere kosten en een bijdrage aan een beter milieu.

Als we het hebben over een duurzame samenleving dan is dat best wel breed uit te leggen. In een duurzame samenleving bestaat ook de behoefte om naar elkaar om te kijken, om je in te zetten voor een ander. Bijvoorbeeld als vrijwilliger. De dag voor Valentijnsdag hebben wij daarom weer de befaamde Rode Lintjes opgespeld bij bijzonder vrijwilligers. Dat was een feestelijk moment voor de genomineerden en voor ons. De winnaars zullen worden opgenomen in onze eregalerij. Het gaat om de volgende personen en/of initiatieven:

  • Frank Nijpels zet zich in als vrijwilliger al 18 jaar in voor de buitenspeeldag aan de Loseweg in Apeldoorn, waar 500 tot 600 kinderen een actieve middag beleven.
  • Het huis van de levenskunst voor mensen met dementie. Dit is een kleinschalige dagopvang (Antroposofisch) voor mensen met dementie. Alle medewerkers werken er op vrijwillige basis.
  • 100 Talentvolle vrouwen. Dit is een organisatie die maandelijks workshops heeft gegeven in Apeldoorn om vrouwen hun talenten te laten ontdekken en optimaal te laten gebruiken.
  • De Liefdesmars. Dit is een actie van Amanda Kraal die vorig jaar deze mars organiseerde in Apeldoorn om iedereen wat positiviteit te brengen.

 

De inrichting van de ruimte gaat vanzelfsprekend over het groene karakter van onze gemeente, over de beken en sprengen, over de plekken waar woningen gebouwd kunnen worden en over kunst op straat. Het gaat daarnaast ook om de inzet van smarttechnologie in onze omgeving. Welke ontwikkelingen zijn er gaande? Wat staat ons allemaal te wachten? Hoe denken we daar over? Welke informatie hebben wij nodig om een goed besluit te nemen? Allemaal vragen die leven. Om daar een eerste stap in te zetten heeft Paul Baart in samenwerking met Heleen Boonstra en Anoek van der Weijden een fantastische avond georganiseerd over dit onderwerp: “De slimme stad, wat is dat?”. Het verslag van deze avond is ook te vinden op deze site. Inmiddels is Paul al weer aan het nadenken over een vervolg.

Een ander onderwerp dat dit thema raakt is de mobiliteit. Er was veel gedoe rondom de Kapelstraat. Zou die helemaal afgesloten gaan worden voor fietsers, of alleen op de zaterdag, of op beperkte tijden open? Een straat van ongeveer 100 meter hield de gemoederen bezig in onze gemeente. Om tot een besluit te komen heeft er, in samenwerking met D66, een zeer geslaagde huis-aan-huis actie plaatsgevonden. We hebben de meningen opgehaald door het gesprek aan te gaan met een ieder die gebruik maat van de Kapelstraat. We hebben fietsers gesproken, wandelaars, omwonenden en mensen die werken in de horeca. Dat alles aangevuld met de visie van de Fietsersbond en van meerdere leden heeft ertoe geleid dat wij de Kapelstraat open willen houden voor fietsers.

Verder nog het laatste doel: iedereen mag meedoen en speciale aandacht voor eenzaamheid en armoede. Rachel, Ellen (lid steunfractie) en ik zullen eerdaags met de benen op tafel gaan nadenken hoe we deze onderwerpen op de agenda gaan zetten. En vooral: hoe halen we de informatie op uit onze samenleving en hoe betrekken wij inwoners bij dit thema.

Uit bovenstaande voorbeelden blijkt dat wij actief op zoek zijn naar meningen, kennis, deskundigheid, hoe wij participatie vorm willen geven en hoe wij onze waardering laten blijken aan sociaal betrokken mensen. Politiek is niet alleen vanaf de vergadertafel, politiek maken wij samen. Hou daarom onze agenda in de gaten en laat van je horen bij onderwerpen die jou aan het hart gaan en/of sluit je aan bij de huis-aan-huisacties.

Tot slot nog een aantal links om filmpjes van onze activiteiten te bekijken. Het laat beeldend zien met hoeveel plezier een ieder zich inzet voor GroenLinks Apeldoorn.

 

Danny Huizer

 

Slimme stad - https://youtu.be/ozHh9XOkAEs

Kapelstraat - https://youtu.be/xASeqVMmcr0

Rode Lintjes - https://youtu.be/wR8CCR37TOw