Mijn naam is Danny Huizer. Ik ben in 1965 in Ugchelen geboren en vanaf 1966 ben ik getogen in Apeldoorn Zuid. Ik ben getrouwd met Netty en heb een dochter (Lizzy). Op het moment van schrijven ben ik alweer twee jaar met heel veel plezier wethouder in onze groene en royale gemeente. Namens GroenLinks, en voor iedereen, maak ik onderdeel uit van het college van B&W. Voor de samenstelling van het college en de inhoud van mijn portefeuille verwijs ik u naar: https://www.apeldoorn.nl/college-van-b-en-w/leden 

Als wethouder zet ik mij in voor het verbinden van de groene en rode waarden die passen bij het gedachtegoed van GroenLinks. Een paar voorbeelden daarvan zijn: 

  • een duurzaam alternatief om van het gas af te komen die betaalbaar is voor al onze inwoners;
  • bewoners van huurhuizen helpen hun maandelijkse uitgaven voor energie te verlagen door middel van het verduurzamen van hun woning;
  • groene omgeving voor het opvangen van regenwater, tegengaan van hitte, het welzijn van onze inwoners en daarbij extra aandacht voor de versteende wijken met vaak veel sociale huur, zodat het bijdraagt aan een betere gezondheid voor de inwoners.

Het wethouderschap brengt met zich mee dat ik aan vele tafels gesprekken voer over allerlei onderwerpen. Die gesprekken gaan over de toekomst van onze mooie gemeente, de samenwerking in de Stedendriehoek en samenwerking rondom/op de Veluwe. Hele dagen zijn te vullen met al deze gesprekken. Omdat ik het net zo belangrijk vind om in verbinding te blijven met onze inwoners is er in mijn agenda ook veel ruimte om mensen te ontmoeten. 

Dat doe ik onder andere door één keer per maand de wijk Apeldoorn Zuid en/of Ugchelen in te trekken met mijn camper. Dan sta ik een dagdeel op een winkelcentrum, een pleintje in de wijk of bij een vereniging. In mijn kielzog zijn er altijd een paar ambtenaren die mij bijstaan in de spontane gesprekken die dan plaatsvinden. Ik vind het geweldig om te merken dat mensen speciaal naar ons toekomen met hun vragen en dat zij het waarderen dat wij daar staan. Natuurlijk komen er ook mensen spontaan naar ons toe en anders stappen wij wel op de mensen af. In de rubriek “Buurten met Danny”, in de Zuidkrant staat aangegeven wanneer ik waar zal zijn. Uiteraard op wisselende dagen en dagdelen, ik wil immers iedereen de gelegenheid geven om langs te komen. 

Naast het “Buurten met Danny” heb ik ook nog het “Prikken met Danny” en het “Eten bij Danny”. Die eerste is gekoppeld aan de maandelijkse opruimactie in het Zuiderpark. Voorzien van grijper en vuilniszak kunnen mensen meelopen en in gesprek met mij. Deze activiteit is onderdeel van Heel Apeldoorn Rein; zie voor verdere informatie: zerowasteapeldoorn.nl. Het Buurten en Prikken vindt altijd plaats zonder dat men zich daarvoor moet aanmelden. De laatste activiteit vindt wel op afspraak plaats, zodat voorkomen wordt dat mensen voor een dichte deur komen te staan. Het Eten bij Danny is vooral bedoeld voor mensen die liever niet op straat of in het park met mij in gesprek willen gaan en mij wel willen spreken. Met deze verschillende vormen van in contact komen wil ik werken aan een politiek die ook dichtbij de mensen staat en die bijdraagt aan een onderling vertrouwen. 

En al deze ingrediënten tezamen zorgen ervoor dat ik iedere ochtend met een grote glimlach op mijn fiets stap om aan het werk te gaan. Op naar een groene en sociale samenleving waarin de politiek dichtbij de mensen staat. Daarom deze baan en daarom deze partij.