Mike blogt! Apeldoorn regenboogstad?

Verandering begint bij jezelf!

Verandering begint bij jezelf!

Begin van dit jaar kreeg ik een Whatsappje van GroenLinks; of ik de lokale GroenLinks’ers wilde helpen in de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen? Ik heb lang getwijfeld of politiek iets voor mij zou zijn. Ik zag veel onrecht om mij heen: banken die met geld smijten (met name aan de top), het milieu dat door een kleine groep vermogenden verpest wordt en een kabinet dat dit alles oogluikend toelaat. Maar dit is landelijke politiek, voordat die naar je luisteren… ik besloot aan de oproep gehoor te geven, ik wilde wel eens weten hoe het er lokaal aan toeging.

In de periode tussen maart 2018 en nu is er veel veranderd voor mij. Ik heb een fantastische campagne mee mogen maken. Ik ben met een geweldige clubje jongeren in actie gekomen om DWARS (GroenLinkse jongeren) in de regio nieuw leven in te blazen. En als kers op de taart mag ik als steunfractielid een fractie ondersteunen die zich inzet voor een beter, groener en socialer Apeldoorn!

Bovenop dit alles heb ik gezien dat verandering van onderaf komt. Lokale politiek brengt en maakt het verschil daar waar het de mensen raakt. Vanuit een ‘ivoren toren’ neerkijken op ‘het volk’ is lokaal onmogelijk. Het is hard werken, maar boekt ook snel resultaat. Het is daarom extra belangrijk dat je risico’s neemt, als je meebestuurt maak je de verandering mogelijk. Activisme in het hol van de leeuw noem ik dat.

De fractie is een enorm warm bad geweest voor mij. Vanaf dag één hoor je er voor GroenLinks gewoon bij, ongeacht je achtergrond, geaardheid of kennis en ervaring. Omdat GroenLinks niet alleen vindt dat dit binnen de fractie zo hoort te zijn, maar voor de hele gemeente, heb ik samen met raadslid Danny Huizer schriftelijke vragen gesteld omtrent Apeldoorn als Regenboogstad.

Aan het project Regenboogsteden doen op dit moment al zo’n 50 grote steden mee, echter tot op heden nog zonder Apeldoorn. Apeldoorn is al een heel eind op weg, maar de emancipatie van de LHBTI-gemeenschap is nog verre van compleet. Daarom is het essentieel dat Apeldoorn als inclusieve stad deelneemt en zich uitspreek als Regenboogstad. Er komt dan geld vrij om actief beleid te voeren en ervoor te zorgen dat iedereen in Apeldoorn kan zijn wie ze willen zijn en met wie ze willen zijn.

Ik wil deze blog graag afsluiten met een quote van Femke Halsema. In haar essay Macht en verbeelding (2018) beschrijft zij voor mij waar politiek om hoort te gaan: “Progressiviteit is voor mij een politiek doel, noch een partijpolitieke slogan. Het is een geestesgesteldheid, een onophoudelijk en hoopvol streven naar een rechtvaardig, eerlijk en open samenleving, in het besef dat deze zich nooit volledig zal verwezenlijken.”

Ik ben dit jaar een weg ingeslagen die ik hoop voor lange tijd te mogen bewandelen. GroenLinks Apeldoorn heeft voor mij deuren geopend waarvan ik het bestaan niet eens wist.

Mike Tuithof