Daarnaast hebben we een kennisbijeenkomst georganiseerd in oktober. Hierin zijn drie aspecten van houtrook ter sprake gekomen: milieu, gezondheid en veiligheid.

Tot nu toe zijn er meer dan 50 meldingen binnengekomen op het meldpunt houtrook055@gmail.com uit bijna alle wijken en dorpen van Apeldoorn. En niet alleen door BBQ’s en houtstook door particulieren, maar ook overlast van biomassacentrales.

In het kader van schone lucht in Apeldoorn horen we graag of, waar en wanneer nog meer overlast wordt ervaren. Daarnaast kunt u ook laten weten wat u belangrijk vindt met betrekking tot dit onderwerp.

Wij willen ook graag in contact komen met mensen die een melding hebben gedaan bij de gemeente of zelfs een handhavingsverzoek hebben ingediend vanwege houtstook en hoe dat is opgepakt door de gemeente. Reacties kunnen gemeld worden op houtrook055@gmail.com.