In juni hebben wij een eerste bijeenkomst gehad met diverse geïnteresseerden over het thema houtrook. Mike schreef daar toen dit blog over. Op dinsdag 19 februari hebben wij een vervolgavond georganiseerd waarin we hebben teruggekoppeld welke zaken wij hebben onderzocht.

Jos Merks van het luchtfonds had aangeboden een presentatie te geven over houtrook en de gezondheidsrisico’s die dat met zich mee brengt. Dus daar begint de avond mee. Jos snijdt een aantal belangrijke punten aan. Zo benoemt hij dat 26% van al het fijnstof van houtrook komt en dat het aantal houtkachels en tuinhaarden jaarlijks met 50.000 stijgt.

Na de presentatie van Jos gaan we met elkaar in gesprek over zijn presentatie en over houtrook. Wat kunnen eventuele vervolgacties zijn? Wat zouden we willen met de houtrook? We hebben afgesproken dat wij nakijken welke onderzoeken al gedaan zijn in bijvoorbeeld Arnhem en Utrecht op dit gebied. Wij gaan ook actief informatie ophalen bij sociale wijkteams en de dorps- en wijkraden om te inventariseren of er klachten en/of gezondheidsproblemen bekend zijn. En zo ja in welke mate. Daarnaast gaan we meer uitzoeken over pelletkachels. Deze worden als duurzaam alternatief aangeboden, maar zijn voor de luchtkwaliteit nog steeds schadelijk.

Er ligt dus nog wat uitzoekwerk, maar we hebben weer een waardevolle informatieve avond gehad. Op basis van al die diverse informatie bekijken we of het zinvol is om vragen te stellen aan het college of een motie in te dienen om een onderzoek te starten naar de luchtkwaliteit en dat we meer moeten inzetten op het actief ontmoedigen van hout stoken.

Het was echt weer een goede en ook gezellige avond, ondanks het serieuze onderwerp.