Waarom stemmen we voor? 

In de omgevingsvisie van 2040 staat dat Apeldoorn graag het centrum voor veiligheid en digitalisering wil worden. Daarbij is onderwijs heel belangrijk. Dit is ook een punt in ons coalitieakkoord. Saxion en ander partijen investeren daarvoor veel in Apeldoorn. Helaas is het gebouw dat men voor ogen had (aan het station) niet gelukt en moest er een plan B komen. Overigens was er ook een flinke investering nodig vanuit de gemeente in dat gebouw. Daarvoor was veel geld gereserveerd. Een deel daarvan wordt nu gebruikt voor de brug. 

Een duidelijke (ontbindende) voorwaarde voor Saxion is dat er een brug moet komen die de studenten in een zo recht mogelijke lijn, veilig bij hun gebouw krijgt. Stel je eens voor dat er in de spits een paar honderd studenten over de brug bij de Molenstraat lopen. Dat levert super onveilige situaties op. Deze brug afwijzen met het argument dat studenten best vijf minuten om kunnen lopen doet geen recht aan de situatie en aan het onderzoek wat is gehouden onder toekomstige studenten. Hieruit blijkt dat een zo kort mogelijke, veilige loopverbinding een belangrijke voorwaarde is voor studenten om hun studie op uit te kiezen.  Zie voor de uitkomsten van het onderzoek de bijlage met relevante sheets. 

Dit is een nieuwe opleiding die studenten moet trekken. Daarom wil dit college vol inzetten op ondersteuning aan onderwijs. Doen we dat niet dan is dat een gemiste kans.

De meeste partijen in deze raad zijn blij met de komst van meer onderwijs. Dit kan op heel veel punten een positieve impuls geven aan Apeldoorn en het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering. Daarbij is GroenLinks een partij die studenten omarmd. Laten we de basisfaciliteiten dan ook stevig neerzetten. Waarbij Saxion investeert in het onderwijs en de gemeente in de faciliteiten. 

 

Hartelijke groet,

Fractie GroenLinks Apeldoorn